Fredrik Hillelson intervjuad i Dagens Industri

  • 29 augusti 2022
  • Intervju
  • Nyhet
Novare Executive Search

Novares VD och grundare, Fredrik Hillelson, har blivit intervjuad i Dagens Industri om arbetslösheten och att arbetsgivare sätter för höga krav.

”Fredrik Hillelson, vd och grundare av rekryteringsbolaget Novaregruppen, pekar ut flera hinder som arbetsgivare med förhållandevis enkla medel kan överbrygga för att anställa från målgruppen.

Via Novare Potential, ett av koncernens nio företag, har hundratals utlandsfödda fått jobb på olika arbetsplatser. Vidare väntar 1.200 nyanlända ukrainare på att sättas i arbete via initiativet Beredskapslyftet som drog igång i våras.

”Det behövs mod och nytänk. Vi sätter upp alldeles för höga barriärer, helt i onödan”, säger han och fortsätter:

”Vi har bland annat syrier, afghaner och irakier bland våra kandidater. Kommer de in med perfekt svenska? Absolut inte. Men efter ett par år pratar de språket flytande.”

Så krav på svenska är onödigt?
”Det är rent nonsens. När man väl kommer in på en arbetsplats lär man sig svenska snabbt. Politiker och arbetsgivare måste sluta med att pusha för att man först ska lära sig språket. Det gör oss blinda för den kompetens som finns.”

Läs hela artikeln här >>