Drottningen och Jenni Haukio på Ukrainian Children Activity Center

  • 18 maj 2022
  • Beredskapslyftet
Novare Executive Search

Den 17 och 18 maj var Finlands president Sauli Niinistö och hans hustru Jenni Haukio på besök i Sverige på inbjudan av Kungaparet. Ett av stoppen var på aktivitetscentret, Ukrainian Children Activity Center, som drivs av Beredskapslyftet på Nordiska museet i Stockholm. 

Drottningen och Jenni Haukio välkomnades av Beredskapslyftets ordförande Malin Leffler, medgrundaren Fredrik Hillelson samt Nordiska museets VD, Sanne Houby-Nielsen. De berättade om Beredskapslyftet, bakgrunden till centret och samarbetet med Nordiska museet. 

Därefter mötte Drottningen och Jenni Haukio centrets projektledare Denys Gordiyenko och Delal Apak samt Darya Kuznetsova, lärare vid centret och Sara Källström, avdelningschef Publik på Nordiska museet. Samtalet handlade om hur centret är uppbyggt, innehållet och om rekryteringen av de ukrainska lärarna. Besöket avslutades med att Drottningen och Jenni Haukio fick träffa lärare och en grupp elever under en lektion.

Läs mer om centret >>