Life Science & Healthcare

Vi lever allt längre, men som en konsekvens av detta blir vårt vårdbehov också allt större. Life Science-branschen är mitt uppe i en stark tillväxt och transformation; främst drivet av vårt ökande vårdbehov, men också av forskningsframsteg, digitalisering och AI – samt lärdomar från pandemin.
Datadriven sjukvård i kombination med vetenskapliga genombrott kommer inom en nära framtid att revolutionera Life Science-industrin och vårdsektorn.

Forskningsframsteg, innovationer och AI bidrar till nya stora möjligheter inom Life Science. Men det är chefer och medarbetare som gör den verkliga skillnaden för företag och organisationer – varje dag. Det är deras kompetens, erfarenhet, entusiasm och drivkraft som gör att företag på riktigt utvecklas och når framgång.
Vi har djup expertis mångårig erfarenhet av rekrytering inom Life Science; till styrelser, ledningsgrupper, seniora ledarroller och specialister.

Novare har ett stort och uppdaterat nätverk inom Life Science och träffar löpande nya kandidater; från vd-/styrelsenivå till yngre talanger som kommer utgöra framtidens chefer.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Välkommen att höra av dig till vår teamleader

Malcolm Leijonhielm.

 

Malcolm Leijonhielm

Senior Consultant

FAQ

Vad är executive search?
Vad är fördelarna med att använda executive search?
Hur ser en rekryteringsprocess ut?
Varför ska vi använda Novare Executive Search som samarbetspartner?
Inom vilka branscher verkar Novare Executive Search?