Kultur & Organisationer

Novare Executive Search är ledande inom rekrytering till ett flertal sektorer, inklusive kultur, organisationer och sport.

KULTUR & ORGANISATIONER

I takt med att samhället utvecklas och förändras, ändras också förutsättningarna för kultur och organisationsvärlden. Aktörerna ställs inför en allt större grad av självfinansiering och alternativa finansieringsvägar. Det här ställer helt andra och på många sätt större krav på ledning, uppföljning och styrning av verksamheterna. Vi verkar i, och har stor förståelse för den förändring som pågår.

 

Vi har stor förståelse och erfarenhet av att verka i denna förändring. Vi är på flera sätt en ledande aktör dels i form av kunskap och nätverk inom dessa områden men också i form av erfarenhet av att rekrytera till de högsta befattningarna inom kultur- och organisationsvärlden. Vi är väl bevandrade i den komplexitet och de särskilda krav på öppenhet, transparens och inte minst den förankring dessa rekryteringar kräver för att nå framgång.

 

SPORT

Bra ledare utgör grunden för alla verksamheters utveckling, inte minst inom sporten. Här möts kunskap och know-how från rekrytering inom näringslivet med en passion och förståelse för sportvärlden.

Vi har tagit det bästa från Novare Executive Search – specialiseringen, snabbheten, synen på mångfald och jämlikhet – och kombinerat det med en djup kunskap om sportvärldens särskilda villkor och förutsättningar. Resultatet blir ett unikt erbjudande där större klubbar runtom i landet äntligen kan få hjälp med att rekrytera ledare, klubbdirektörer och generalsekreterare på ett modernt och professionellt vis.

Här har vi samlat ett urval av våra kunder

Vill du veta mer? Hör av dig!

Ebba Levin

Partner & Senior Consultant

Mattias Bedding

Senior Consultant & Partner

FAQ

Vad är executive search?
Vad är fördelarna med att använda executive search?
Hur ser en rekryteringsprocess ut?
Varför ska vi använda Novare Executive Search som samarbetspartner?
Inom vilka branscher verkar Novare Executive Search?