Executive Search

Rätt ledare gör stor skillnad

Din organisations humankapital är avgörande för er framtid. Ta hjälp av Sveriges främsta rekryterare, researchers och koordinatorer för att rekrytera rätt chefer.

Novare Executive Search hjälper dig att bygga din affär och framtidssäkra din organisation
– genom ert humankapital.

Här har vi samlat ett urval av tidigare kunder:

Vill du veta mer? Hör av dig!

Magdalena Ihre

Senior Consultant och Partner

FAQ

Vad är executive search?
Vad är fördelarna med att använda executive search?
Hur ser en rekryteringsprocess ut?
Varför ska vi använda Novare Executive Search som samarbetspartner?
Inom vilka branscher verkar Novare Executive Search?