Beredskapslyftet samarbetar med Grand Hôtel och McDonalds