Martin Hellberg om Novare Bemanning

  • 20 april 2023
  • Intervju
  • Nyhet
Bemanning

Novare Bemanning grundades hösten 2021 av Martin Hellberg för att erbjuda kunder bemanningstjänster, något som saknades i Novares erbjudande. Idag erbjuder Novare Bemanning främst bemanningstjänster till den offentliga sektorn. Vi har träffat Martin för att ställa några frågor, nu när Novare Bemanning har varit igång ett tag.

Hej Martin! Hur har den första tiden varit?
– Vi fick en flygande start tack vare vårt fina avtal med Sveriges alla myndigheter men även privata kunder inom kundservice. Så på ca 1,5 år har vi påbörjat samarbete med över 50 kunder, haft cirka 100 konsulter ute på uppdrag och vi har hjälpt närmare 100 personer till nytt jobb, vilket vi är mycket stolta över!

Hur skulle du beskriva den första tiden?
Rolig och hektisk men tack vare att vi är ett team som till stor del har arbetat ihop tidigare, har vi haft en kortare startsträcka i uppstarten. Engagemanget har verkligen varit på topp från start.

Har det gått enligt de förväntningar ni hade från början?
– Ja, lite över förväntningarna faktiskt! Samarbetet med andra bolag inom Novare har hjälpt oss med övergripande bra rutiner från början, vilket har skapat stora möjligheter för oss att vara kreativa längs vägen.

Vad tror ni är anledningen till att det gått så bra?
– Vårt fokus på personlig utveckling för både intern personal men även våra konsulter. Vi erbjuder kompetensutveckling inom kommunikation och självledarskap för våra konsulter, och vi har redan haft två tillfällen bara under våren!

Har ni behövt göra några förändringar i uppstarten med tanke på pandemin?
– Nej, egentligen inte mer än att lära oss att sköta många moment digitalt som branschen i stort har behövt göra.

Vilken typ av uppdrag genomför ni?
– Bemannings- och interimsuppdrag inom administration och kundservice, ekonomi, kommunikation, HR, juridik, inköp, upphandling samt interimschefer.

Med tanke på det svajiga konjunkturläget, vad ser ni för utmaningar framåt?
– Prispress både från de upphandlade leverantörerna till Sveriges myndigheter samt från myndigheterna själva – frågan är vad som blir billigast och bäst i slutändan?

Har ni tips på hur man ska göra om man är sugen på att gå över och jobba i bemanningsbranschen?
– Det bästa med bemanning är möjligheten att kunna få värdefull erfarenhet från olika roller och lära sig från olika organisationer och kulturer – vilket ofta gynnar karriären. Om man är intresserad av bemanningsbranschen så är man självklart varmt välkommen att höra av sig till mig eller någon av mina kollegor på Novare Bemanning!

Läs mer om Novare Bemanning här >>