Fredrik Hillelson med på Svenskar i Världens seminarium

  • 7 september 2022
  • Nyhet
Bemanning

Fredrik Hillelson, VD och grundare av Novare, deltog på Svenskar i Världens seminarium ”Framgångsrikt ledarskap hemma och borta”.

”Vad kännetecknar svenskt ledarskap, vilka krav ställer unga talanger på företagen och vice versa, och hur kan bolagen bäst tillvarata internationell erfarenhet hos sina medarbetare? Forskning, framtidsspaning och egna erfarenheter låg till grund för inspirerande samtal med erfarna och namnkunniga profiler på Svenskar i Världens seminarium ”Framgångsrikt ledarskap hemma och borta”.”

”Fredrik Hillelson, grundare och vd på Novare, tillsammans med Anna Sävinger-Åslund, senior vice president human resources på Essity, bidrog med sina erfarenheter och besvarade frågor om hur dagens ledare förhåller sig till utlandserfarenhet, och hur företagen ser på värdet av internationell erfarenhet. Och väl hemma – hur tillvaratas erfarenheten? Sammanfattningsvis krävs ett engagemang både från den som vill nå högre i karriärstegen att ansvara för att skaffa sig internationell erfarenhet samtidigt som företagen måste ha ett strategiskt tillvägagångssätt för att säkerställa en positiv brain circulation.”

Foto: Magnus Sandberg

Läs en sammanfattning om seminariet här >>