Richard Wilke

Head of Interim

Novare Interim & Recruitment

Richard är Head of Interim och har det övergripande ansvaret för att leda och utveckla interimsverksamheten. Senast kommer han från Michael Page, där han suttit i ledningsgruppen. Han har flera års erfarenhet inom områdena rekrytering och konsulttillsättningar. Hans expertis sträcker sig över olika sektorer och har bidragit till att forma och implementera framgångsrika strategier för interimslösningar.

Interim and Recruitment