Mitra Frost

COO och delägare

Seniorkonsult, Novare Public