Martin Hellberg

Vd och grundare

Novare Bemanning

Martin Hellberg är vd och grundare av Novare Bemanning. Han har lång erfarenhet inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom både offentlig och privat sektor. Martin arbetat både strategiskt och operativt som säljare, rekryteringskonsult, Key Account Manager, affärsområdeschef med fokus på både privat och offentlig sektor. Specialisering: employer branding frågor.

Bemanning