Madeleine Fahlberg

Partner & Seniorkonsult

Novare Public

 

Madeleine har drygt 20 års erfarenhet från Resource Management inom IT branschen. Hon har arbetat både operativt och strategiskt inom kompetensförsörjning och personalutveckling. Madeleine har jobbat brett mot olika branscher inom näringslivet samt mot offentlig sektor. Madeleine är en konsultativ, relationskapande och kvalitetsmedveten search- och rekryteringskonsult som drivs av möten med människor och att få vara del av människors och bolags utveckling.

 

Public