Anna Jansson

Researcher

Novare Public

Anna är researcher på Novare Public och arbetar med chefs- och specialistrekrytering främst inom offentlig sektor. Anna kommer senast från Knowit och har en masterexamen inom Human resources på Linköpings universitet.

Public