”Novares Mentorprogram var ett av de bästa och mest givande programmen i min karriär”

  • 1 oktober 2023
  • Nyhet

I Novares Mentorprogram matchas ambitiösa ledare med seniora mentorer för samtal om ledarskap, affär och karriär. Erik Evers, Head of Strategic Sourcing & Inbound logistics på Mycronic, är en av våra 2000 alumner som gått mentorprogrammet. Vi var nyfikna på vad Erik tog med sig från programmet och hans tips för att skapa ett givande mentorskap.

Leadership Academy
Varför valde du att gå Novares Mentorprogram?

Jag har alltid varit intresserad av att utvecklas, och mitt mål är att ständigt vara i rörelse. Jag anser att en ledare som inte lär, är en ledare som har avstannat i sin karriär. När jag första gången läste om Novares Mentorprogram så blev jag direkt intresserad. Balansen mellan föreläsningar inom intressanta områden och möjligheten att komma i kontakt med en extern mentor lockade.

Hur hjälpte mentorskap dig i din utveckling?

Till en början var det ett mycket bra sätt att sortera mina tankar och få perspektiv på vad jag tyckte var viktigt – både i privatlivet och arbetslivet. Initialt fokuserade vi på att göra 5, 10 och 20-års planer för att kunna sätta rätt tempo i utvecklingen. Längre fram i mentorskapet hade vi givande diskussioner när det uppstod nya karriärmöjligheter för mig samt när en ny strategi skulle implementeras på jobbet.

Vilka lärdomar från mentorprogrammet har du fortfarande med dig?

På nätverksträffarna under programmet pratade vi om flera aktuella ämnen som idag har blivit en del av min arbetsdag, tex aktivt lyssnande, mindfulness och agilt ledarskap. Det jag framför allt tar med mig är hur viktigt det är att ha en extern mentor som objektivt kunde lyssna på mina frågeställningar. Mentorn är ett bollplank utan subjektiva vinningar för sig själv.

Har du några tips för att ett mentorskap ska bli givande?

Jag och min mentor satte tidigt upp regler för hur våra samtal skulle gå till. Vi började alltid med att gå igenom en lägesrapport gällande privatliv, familj och arbete för att sedan djupdyka i frågor som jag tagit med mig och förberett. Ena tillfället kunde handla om hur en anpassar sitt arbetsliv till en ny situation i privatlivet och nästa träff om hur en på bästa sätt väljer mellan olika karriärmöjligheter. Det viktigaste här var att förstå att helheten påverkar slutresultatet och det som var ”top of mind” var viktigast att diskutera.

Min uppfattning är också att det är viktigt att ta mentorskapet på stort allvar. Mentorerna i programmet är högt uppsatta personer med fulla kalendrar som trots det skapar utrymme för att vara delaktiga i mentorprogrammet. Ta vara på er tid tillsammans!

Om Novares Mentorprogram

I Sveriges främsta mentorprogram matchas ambitiösa ledare och specialister med en mentor. Mentorskapet ger båda parter nya perspektiv och som deltagare får du ett externt bollplank för frågor om ledarskap, affär och karriär. Du kan starta ditt mentorskap när du vill. Nyfiken? Läs mer på novare.se/mentor eller kontakta Sara Scheller, Programansvarig, på sarah.scheller@novare.se.