Nätverksträff i Novares Mentorprogram: Reskilling, 10-årsjubileum & megatrender

  • 13 september 2022
  • Mentorprogram
  • Nyhet
Leadership Academy

Veckans Affärer intervjuade Susanne Ekström, från Novare Leadership Academy, under nätverksträffen på Berns för adepter och mentorer i Novares & Veckans Affärers mentorprogram. Träffen gästades av Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski samt ett mentorpar från första omgången av programmet, Marie Ehrling, styrelseordförande för Telia Company och Securitas, och Susanne Holmström, VD för NetOnNet.

”10-årsjubileum för Novares och VA:s mentorprogram: “Har gett många unga ledare nycklar till framgång”

“Reskilling” och värdet av ett ömsesidigt mentorskap lyftes fram när Novare och VA:s mentorprogram firade tio år med en nätverksträff på Berns. Sedan starten för tio år sedan har 1490 adepter och 1490 mentorer gått Novares och Veckans Affärers mentorprogram.

”Det är nästan 3000 personer som har utvecklats som ledare och skapat unika nätverk över olika sektorer i Sverige. Det här programmet har stöttat många unga, hungriga ledare i sitt ledarskap och sina karriärer. Med hjälp av personer som har gjort resan förut har adepterna fått hjälp att hitta nycklar till vad som skapar just deras framgång”, säger Susanne Ekström, grundare av Novare Leadership Academy.

Mycket har förändrats

Hon noterar hur synen på mentorskap har förändrats under dessa tio år.

”När vi startade programmet handlade det om ett traditionellt mentorskap, baserat på ålder och erfarenhet. Idag ser vi ett större behov och en önskan att lära av varandra på ett helt annat sätt, det omvända mentorskapet. Vem lär av vem och vad? Jag tror fortfarande att antal års ledar- och livserfarenhet är en otroligt viktig del för att stötta unga, drivna personer idag.”

Mentorskapet kan inte minst ge ett längre perspektiv på karriär, ledarskap och föräldraskap.

”De yngre ledarna, kan bidra med sina perspektiv på värderingar och medarbetarskap. Nyckeln är att skapa verktyg och en plattform där dessa personer kan mötas och tillsammans skapa nya ledarskapsfilosofier och arbetssätt”, säger Susanne Ekström.

A och O med reskilling

Hon nämner ”reskilling” som en av framtidens nyckelfrågor, för att individer och organisationer ska kunna hålla sig konkurrenskraftiga.

”Mentorskapet är den perfekta och mest tidseffektiva plattformen för att löpande ”reskilla” sig. Både mentor och adept får nya insikter, ny kunskap och perspektiv från såväl en annan generation som andra branscher och funktioner. Det här kommer vi att ta tillvara på och utveckla en ny struktur.”

Mentorskapet är den perfekta och mest tidseffektiva plattformen för att löpande ”reskilla” sig

Nätverksträffen på Berns inleddes med att Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski gjorde några samtidsspaningar. Han konstaterade bland annat att jämställdhet, inte minst i spåren av metoo-kampanjen, blir en allt viktigare faktor för att knyta till sig talanger. Dessutom lyfte han fram valet och turbulensen kring regeringsbildandet som årets stora händelse.

”Det är en farlig känsla på sikt, om man känner att Sverige är ledarlöst. Det kan uppstå en känsla av vakuum, ett ledarskapsvakuum, där det inte finns någon som pekar ut en riktning, sa han när han blev intervjuad på scenen.”

Han pratade även om vår tids två ”megatrender” – globaliseringen och digitaliseringen, och hur de snabba förändringarna leder till osäkerhet och polarisering i samhället.

”I dessa tider betyder näringslivets framgångar oerhört mycket för den internationella Sverige-bilden”, sa Peter Wolodarski, och nämnde bland annat Klarna, Izettle och Spotify som exempel på företag vars framgångar bidrar till att ge en ljusare bild av landet.

Samtal vid brasan

Deltagarna fick även lyssna till ett ”samtal vid brasan” med en mentor och en adept som var med redan för tio år sedan: Marie Ehrling, styrelseordförande för Telia Company och Securitas, och Susanne Holmström, VD för NetOnNet.

”Ditt coachande sätt fick mig att se saker ur ett annat perspektiv”, sa Susanne Holmström, när de två återförenades på scenen.

”Jag minns att du var frustrerad, men jag tyckte inte riktigt att du hade anledning att vara det. Du ville göra mer, medan jag rådde dig att få ut så mycket som möjligt där du var för stunden”, sa Marie Ehrling, som i sina mentorsamtal med Susanne rådde henne att våga stanna kvar för att utvecklas.

”Alla pratade om att man skulle vara på ett bolag i två-tre år och sedan ta sig an något nytt. Jag hade varit på Tele2 i fyra år när vi träffades vilket kändes väldigt långt. Men jag blev kvar i totalt tolv år, så där lyssnade jag”, sa Susanne Holmström.

Marie Ehrling känner igen rastlösheten bland dagens unga ledare.

”Den yngre generationen har en helt annan syn på hur arbetslivet ska fungera. Det är viktigt att förstå att vi måste anpassa oss för att attrahera de här talangerna. Att få in talang i stora bolag är bland de mest kritiska sakerna vi har att jobba med. Bolagen, arbetssätten och miljön måste förändras”, konstaterade hon.

Fotograf: Pax Engström Nyström
Artikel från Veckans Affärer