Mentorpar från Novares Mentorprogram om sina erfarenheter, lärdomar och insikter

  • 3 oktober 2022
  • Mentorprogram
  • Nyhet
Leadership Academy

Adepterna i Novares Mentorprogram har genom en skräddarsydd matchning parats ihop med en senior, erfaren mentor. I början av oktober samlades alla mentorpar för en gemensam programträff på temat ”Framtidens ledarskap”. Vi passade på att fråga två mentorpar om deras tankar om programmet och vad de tagit med sig från sitt mentorskap hittills.

Tankar från mentorparet Matilda och Anders

Adepten Matilda George från Ericsson och mentorn Anders Fredholm från IBM berättade om vilka ämnen som de har pratat om under deras träffar. Det har handlat om allt från små till stora frågor, bland annat motivation, ledarskap, knepiga situationer, krishantering och karriärplanering.

Matilda berättade att mentorskapet har gett henne en möjlighet att förankra idéer och tankar hos någon med mer erfarenhet, och ett bollplank att utväxla funderingar med. Det har också gett henne chansen att jämföra hennes sätt att jobba med någon på ett annat företag, men inom samma bransch.

Anders fyller i att mentorskapet gett honom en möjlighet att få insikt i ett annat bolag och hur en yngre person tänker och resonerar. Vidare berättar han att han fått chansen att minnas tillbaka, reflektera och känna igen sig i den situationen som Matilda befinner sig i idag.

På frågan varför hon skulle rekommendera någon att ha en mentor svarar Matilda att hon vill rekommendera det till alla som vill utvecklas karriärmässigt eftersom det är givande att ha möjlighet att bolla tankar med en extern, senior person.

“Alla som har en karriär och ambition behöver en mentor av något slag”

“Alla som har en karriär och ambition behöver en mentor av något slag” svarar Anders på samma fråga och fortsätter med att lyfta fram hur Novare Leadership Academy lyckats bra med Mentorsprogrammets upplägg, matchning med mera.

Mentorparet Joel och Jonas om sitt mentorskap

Adepten Joel Wahlberg från advokatfirman Vinge och mentorn Jonas Nyman från Hazlebay har diskuterat alla möjliga typer av frågor. Joel beskriver att “… vi brukar gräva där vi står”, frågorna som uppstår speglar situationen han befinner sig i just då. Mentorskapet är väldigt givande, då värdet av att ha en oberoende person att ha en öppen dialog och bolla sina idéer med är stort. Samtalen handlar om ledarskap i stort, men också specifika frågor som rör hur man leder team och andra människor.

Jonas, som är mentor, tycker det är roligt att kunna ge perspektiv och fördjupning till Joel. Han ser det också som givande att få ta del av hur Joel tänker och resonerar. De båda håller med om att det finns glädje i samtalen, vilket båda menar är viktigt.

På frågan hur deras samtal har gått till mer specifikt, svarar de att samtalen ofta inletts med att Joel delar med sig av jobbet och den sits han befinner sig i, därefter har de upptäckt vad de ska fokusera dialogen kring.

De båda håller med om att Mentorprogrammet har varit värdefullt, bra arrangerat och gett inspiration genom gemensamma träffar och inbjudna talare. Formatet på programmet har givit mentorparet möjlighet och förutsättningar att samtala öppet från början och att lära känna varandra på djupet.

På frågan om vad de tar med sig från dagens mentorsträff svarar Jonas att han tar med sig återigen hur viktigt det är att ledarskapet är genuint och autentiskt samt värdet av fysiska möten. Han berättar att ett specifikt tips han tar med sig är att försöka mixa formatet på möten, exempelvis ta vissa möten på telefon, andra i person och en del på video. Joel tar bland annat med sig budskapet att genuinitet i ledarskapet börjar inifrån, samt hur Covid-19 tvingat oss att arbeta på ett nytt sätt, och vilka lärdomar det ger inför framtiden.

Nyfiken på mentorskap?

Vill du också bli en del av Novares nätverk och få en mentor? Antagning sker löpande och programstarten är flexibel utifrån individens önskemål. Läs mer om Novares Mentorprogram på novare.se/mentor.