En språngbräda till nya rum

  • 14 februari 2024
  • Mentorprogram

Sara Wiggberg driver eget bolag inom ledarskap, jämställdhet och hållbar utveckling. Hon investerade i mentorskap i år för att hitta in i nya nätverk och sammanhang för att testa sin kompetens på en onådd mark. Av sin mentor Marie Claire Maxwell på Business Sweden har hon fått konkreta tips på personer och sammanhang där hon då har blivit inbjuden och kunnat följa med.

Leadership Academy

 

Berätta om varför du sökte till Novares Mentorprogram?
Det var egentligen tre anledningar till att jag sökte till programmet. Den första var att jag har haft eget företag i tio år och kände att jag behövde ny inspiration. Jag behövde komma in i nya rum. Det finns ett uttryck som är att man ska försöka gå in i rum där man är minst smart, för att lära sig. Då tänkte jag att ett mentorprogram skulle kunna vara ett bra verktyg för det.

Min andra anledning till att jag sökte till mentorprogrammet är att jag i min profession själv har designat och byggt upp mentorprogram och även haft mentorsliknande roller. Men jag har aldrig gått ett program själv eller varit adept. Det var en nyfikenhet på hur det känns och hur det är.

Den tredje anledningen är att Novare verkar mycket inom näringslivet och storbolag. Det är där mycket samhällsutveckling drivs och allt händer ganska snabbt idag. För mig är det några av de här delvis nya rummen som jag nämnde som en anledning att jag ville gå programmet. Så att skapa nya nätverk, komma in och lära mig mer om de här olika delarna har varit en stor anledning för mig till att gå Mentorprogrammet. 
 
Vad har du och din mentor Marie-Claire pratat om i era mentorsamtal?
En sak vi har pratat mycket om är ju att jag gärna vill hitta in i nya nätverk och nya sammanhang och ta med mig den kompetens jag har och testa den på lite ny mark. Så jag har fått konkreta tips på personer och på event eller sammanhang där jag har blivit inbjuden och kunnat följa med, antingen med min mentor eller gått dit på egen hand. Det tycker jag har varit väldigt fruktbart för mig.

I programmet bjuds ni även in till löpande nätverksträffar, hur upplevde du dem?
Nätverksträffarna tycker jag har varit väldigt roliga. Dels för att man får träffa människor som är engagerade, som också vill utveckla sig och som vill framåt. Men också för att deltagarna kommer från olika delar av samhället, företag och organisationer. I det här mötet så händer det väldigt spännande saker!

Tack Sara och all lycka till i framtiden!