Anna König Jerlmyr och Elisabeth Svantesson besökte jobbcenter

  • 19 maj 2022
  • Nyhet
Leadership Academy

Beredskapslyftets jobbcenter är ett samarbete mellan olika rekryteringsaktörer som gått samman för att tillsammans med anställda ukrainska rekryterare ordna arbetstillfällen åt nyanlända ukrainare. I ett besök initierat från Stockholms Finansborgarråd Anna König Jerlmyr och Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson fick de höra mer om projektet.

Besöket inleddes med att initiativtagare Fredrik Hillelson berättade om bakgrunden till centret, Mikael Norr och Sandra Murphy från Amrop berättade om sitt engagemang för att hitta arbetsgivare och Lisa Gustafsson från Irisgruppen berättade om en ny intensivutbildning i engelska. Sedan låg mycket av fokus på samtalet kring de anställda ukrainska medarbetarna Denys Gordiyenko, Yuliia Holovlova och Marta Heronovych som berättade både om sitt arbete i projektet men också kring sin upplevelse av den svenska arbetsmarknaden.

Besöket avslutades med ett besök i ett av klassrummen där aktivitetscentret för skolbarn bedrivs.

Läs mer om centret >>