Novares Mentorprogram. Personer ett coachande samtal