Miranda Nilsson

Talent Acquisition Specialist

Novare Bemanning

Miranda är Talent Acquisition Specialist på Novare Bemanning. Miranda har en kandidatexamen i pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv från Uppsala Universitet. Tidigare har Miranda arbetat inom handel samt hotell och restaurang.

Bemanning