Bemannings- och konsultlösningar till offentlig sektor

Många myndigheter och organisationer vill idag arbeta mer flexibelt. En bra lösning kan då vara att ta in en konsult vid arbetstoppar eller förändringar inom organisationen. Det gör att du kan få rätt kompetens vid rätt tillfälle utan att behöva gå igenom en rekryteringsprocess. På bara någon dag kan vi se till att du har din nya medarbetare på plats. Vill du anställa personen är det också möjligt.

Allt fler ser även möjligheter i att blanda anställningsformer (fast anställning, bemanningslösningar, konsulter, underleverantörer, så kallad total workforce management). Detta skapar goda möjligheter till efterfrågad kompetens under den aktuella perioden.

 

Bemanning kan med fördel användas:

 

  • Arbetstoppar

Möjlighet att snabbt skala upp och ner personalstyrkan inom ett visst område.

 

  • Förändringar

Förändringar i organisationen som snabbt behöver extra stöd.

 

  • Ny kompetens

Tillföra ny kompetens inom ett område.

 

  • Överlåta arbetsgivaransvaret

När man inte vill ha arbetsgivaransvaret.

 

  • I en uppstart

Vid uppstart av nya avdelningar där omfattningen är oklar men arbetet behöver påbörjas.

 

  • Som en rekryteringsbas

Möjlighet att ta över/anställa konsulter som är intresserade.

 

Ett urval av våra kunder

Vill du veta mer? Hör av dig!

Sofia Wänblad

Head of Personnel

FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna. Hittar du inte svaret du söker här, tveka inte att höra av dig till oss!

Varför ska vi som organisation välja er som samarbetspartner?
Hur snabbt kan ni tillhandahålla en konsult?
Hur får ni konsulterna att fullfölja sina uppdrag?
Vilka geografiska områden erbjuder ni era tjänster i?