Novare Pay Consulting

Novare Pay Consulting är ett konsultföretag som är specialiserade på löner, förmåner och incitamentsprogram.

Vi hjälper både nationella och multinationella företag och organisationer att skapa större kunskap inom ersättningsområdet genom att bidra med faktabaserad rådgivning.

Vi anser att människor utgör grunden för framgångsrika bolag, varför rätt incitaments- och ersättningssystem är avgörande för företags långsiktiga prestation. Vi är övertygade om att långsiktiga och effektiva ersättningssystem är en förutsättning för ett växande och hållbart företagande.

Novare Pay Consulting är samägt av anställda i bolaget, Novare Human Capital och Söderberg & Partners. Med två starka delägare har Novare Pay Consulting konkurrensfördelar genom ett brett nätverk bland företag och organisationer.