Christina Andersson svarar på fyra frågor om ledarskap

  • 2 juni 2022
  • Intervju
Leadership Academy

I en värld som ständigt förändras behöver även ledarskapet ständigt anpassas. Nu har Novare Leadership Academy lanserat nya ledarskapsprogram för att spegla de förändringar som sker. Christina Andersson, VD på Novare Leadership Academy, svarar på fyra frågor om ledarskap.

Hur ska vi leda efter pandemin?
– Under pandemin fick många chefer för första gången leda i kris. Nu handlar det om att leda efter en kris och i oroliga tider. Hur vi arbetar har förändrats med hybridarbetet men hur ska vårt arbetssätt se ut framöver? Och vilket ledarskap krävs? Där många förut arbetade efter förenklade ledarskapsmodeller arbetar vi idag med skräddarsydda ledarskapsprogram för grupper och till och med på individnivå. Där märker vi att många ledare har utmaningar framåt för att hitta just sitt ledarskap i det nya arbetslivet.

Vi har alla två tuffa år bakom oss och vi behöver fortsätta leda i konstant osäkerhet. Ofta kämpar vi med vår egen stress samtidigt som vi behöver navigera våra anställdas. Vi måste vara optimistiska, hålla oss i balans och med fötterna på jorden samtidigt som externa faktorer påverkar oss, våra team och organisationer.

Vad är det för utmaningar du tänker på då?
– Med digitaliseringen och flexibla arbetsplatser har det blivit mer frihet under ansvar. Då krävs också en ledare som kan sätta strukturer och kommunicera vad som förväntas av medarbetarna. Vissa kanske tycker att det blir för uppstyrt, men jag tror att det är viktigt med strukturer och tydliga förväntningar. Dels för att medarbetarna inte ska jobba för mycket, och dels för att en struktur ger något att förhålla sig till.

En av huvuduppgifterna för en god ledare framöver tror jag blir att kunna lyssna in och avgöra när det är dags att ta ett beslut och när det är dags att istället låta medarbetarna bestämma.

Det är en stor rörlighet på arbetsmarknaden idag. Hur ska man få sina medarbetare att vilja stanna?
– Det är viktigare än någonsin att vara tydlig med företaget syfte, varför gör vi det vi gör och hur når vi våra mål? Jag tror det är viktigt att ha svar på dessa frågor och att svaren genomsyrar hela organisationen. Vi måste leva som vi lär, med sociala medier är transparensen stor om hur man som arbetsgivare är.

Jag tror också det är viktigt att skapa en arbetsplats som medarbetarna vill vara på. Om medarbetaren tappar kopplingen och inte känner tillhörighet till sin arbetsgivare ökar risken att lojaliteten försvinner. Där spelar ledaren en stor roll, vilken typ av ledare vill medarbetarna ha? Idag förväntar man sig en lyhörd och närvarande chef som tar ledarskapet seriöst.

Det talas mycket om hållbart ledarskap, hållbart för vem?
– Bra fråga, både för ledaren men också för medarbetare och företaget. På något sätt också för samhället i stort. Vi arbetar mycket med den frågan i alla våra program, en självklarhet för våra deltagare men också för oss att lyfta i varje modul. Förut hade vi ett enskilt hållbarhetsprogram som var väldigt populärt men vi har istället valt att addera hållbarhet i alla våra program för vi ser hur viktigt det är för alla våra deltagare, oavsett senioritet och roll.

Novare Leadership Academy lanserar nu nya ledarskapsprogram. Som deltagare får du ta del av unika möten och dialoger som ger dig verktyg, kunskap och perspektiv för att utveckla dig själv och ditt ledarskap. Vi bjuder in framstående ledare och experter från olika sektorer för inspiration och erfarenhetsutbyte. I programmen får du också möjligheten att utveckla ditt professionella nätverk och utbyta erfarenheter med andra i liknande roller. Läs mer på novare.se/leadership-academy/program