I Novare Board Programs erbjuder vi dig moderna, nutida, öppna eller skräddarsydda styrelseutbildningar under ledning av landets främsta styrelsepersoner och experter. Våra styrelseprogram präglas av tanken att styrelsearbete är som en orkester – alla måste vara välstämda för att vara med och skapa helheten. Vi omfamnar även ett ESG perspektiv i våra styrelseutbildningar Environement -Social-Governance.  Välkommen!

Bland våra föreläsare finns

Carola Lemne, Kenneth Bengtsson, Hans Stråberg, Petra Hedengran, Peje Emilsson, Erica Wiking Häger, Patrik Tigerschiöld, Jessica Häggström, Magnus Bild , Fredrik Hillelson, Erika Andersson och många fler. Learning from the best helt enkelt.

Styrelseutbildningar

Novare Graphic Element
Stockholm

Framgångsrikt VD-arbete – The CEO Pro..

Ett komplett VD program för dig som vill utveckla dina kunskaper för VD rollen.

65 000 · 5 dagar
Läs mer
Novare Graphic Element
Blasieholmen, Stockholm

Framgångsrikt styrelsearbete – styrel..

I vår styrelseutbildning Framgångsrikt styrelsearbete fokuserar vi på allt du behöver känna till för att vara en kompetent och trygg tillgång i styrelserummet, och kunna bidra till företagets utveckling.

31 700 SEK ex moms · 3 dagar
Läs mer
Novare Graphic Element
Blasieholmen, Stockholm

Ordföranderollen – att leda styrelsen..

Vår styrelseutbildning Ordföranderollen & att leda styrelsens arbete belyser de unika frågeställningar som styrelsens ordförande har ansvar för, men också hur man leder arbetet i styrelsen och hur rollen som ordförande kan utvecklas.

68 000 SEK ex moms · 2+2 dagar
Läs mer
Novare Graphic Element
Blasieholmen, Stockholm

Ordföranderollen – att leda styrelsen..

Vår styrelseutbildning Ordföranderollen & att leda styrelsens arbete belyser de unika frågeställningar som styrelsens ordförande har ansvar för, men också hur man leder arbetet i styrelsen och hur rollen som ordförande kan utvecklas.

68 000 SEK ex moms · 2+2 dagar
Läs mer
Novare Graphic Element
Stockholm

Finance for Impact

Skräddarsytt program för dig som arbetar som CFO, Business Controller eller i annan finansiell funktion. Programmet fokuserar på hur du stärker sin roll och utvecklar sin förmåga att bidra i företagets utveckling.
3 moduler och totalt 6 dagar. Avslutas med Certificate of Completion från Novare Board Programs och medlemskap i Novare Board Network.

79 000 · 2+2+2 dagar
Läs mer
Novare Graphic Element
Blasieholmen, Stockholm

Företagsöverlåtelse, för Styrelse och Ledning

Det sägs ofta att ett företags värde är summan av alla framtida kassaflöden i företaget - men vad betyder det, egentligen? Vår utbildning ger styrelse och ledning den kunskap i företagsöverlåtelse som behövs.

12 900 SEK ex moms · En dag
Läs mer
Novare Graphic Element
Skräddarsytt

Artificiell Intelligens och tekniktrender f..

I ett affärslandskap i förändring befinner sig både ledning och styrelse i gränslandet mellan den nuvarande affären, kommande möjligheter, teknisk disruption och kravet på ständig utveckling.

Enligt Offert · 2 halvdagar eller en heldag
Läs mer
Novare Graphic Element
Digitalt

Hållbarhetsfrågan i Styrelsearbetet

Att skapa hållbara och lönsamma affärsmodeller där naturen och affären är länkade och utvecklas tillsammans, är och kommer vara, en av vår tids viktigaste frågor framåt.

12 700 SEK ex moms/deltagare · 2 halvdagar eller en heldag
Läs mer
Novare Graphic Element
Enligt överenskommelse

Risk, kris och kultur i Styrelsearbetet

Styrelsens ansvar för riskanalys är ett mycket viktigt område i styrelsearbetet. Kursen går igenom alla centrala element för ett gott arbete med riskanalys och riskvärdering.

12 900 SEK ex moms · 2 halvdagar eller en heldag
Läs mer
Novare Graphic Element
Enligt överenskommelse

Novare Board Boost Program

I vårt Board Boost Program vänder vi oss till dig som styrelseledamot, ordförande, ägare eller hela styrelsen. Kursens fokuserar på de viktiga och riktiga frågorna för en effektiv styrelse. Kursen innebär en rejäl dos styrning och ”boost” i styrelsens kärnfrågor. 

Enligt Offert · Skräddarsytt för ditt bolag/styrelse
Läs mer
Novare Graphic Element
Stockholm eller digitalt

Novare Board Network

Novare Board Network kompletterar din utbildning genom att vara en plattform för fortsatt lärande och utveckling inom Novare.

Fritt · Nätverk
Läs mer

Övriga program