I Novare Board Programs erbjuder vi dig moderna, nutida, öppna eller skräddarsydda styrelseutbildningar under ledning av landets främsta styrelsepersoner och experter. Våra styrelseprogram präglas av tanken att styrelsearbete är som en orkester – alla måste vara välstämda för att vara med och skapa helheten. Vi omfamnar även ett ESG perspektiv i våra styrelseutbildningar Environement -Social-Governance.  Välkommen!

Bland våra föreläsare finns

Carola Lemne, Kenneth Bengtsson, Hans Stråberg, Petra Hedengran, Viktoria Bergman, Patrik Tigerschiöld, Jessica Häggström, Magnus Bild, Fredrik Hillelson, Erika Andersson, Haval van Drumpt och många fler. Learning from the best helt enkelt.

Styrelseutbildningar

Novare Graphic Element
Blasieholmen, Stockholm

The Board Program – Framgångsrikt sty..

I vår styrelseutbildning Framgångsrikt styrelsearbete fokuserar vi på allt du behöver känna till för att vara en kompetent och trygg tillgång i styrelserummet, och kunna bidra till företagets utveckling.

35 900 SEK ex moms · 3 dagar
Läs mer
Novare Graphic Element
Blasieholmen, Stockholm

The Chair Program – Ordföranderollen,..

Vår styrelseutbildning The Chair Program - Ordföranderollen, att leda styrelsens arbete belyser de unika frågeställningar som styrelsens ordförande har ansvar för, men också hur man leder arbetet i styrelsen och hur rollen som ordförande kan utvecklas.

68 000 SEK ex moms · 2+2 dagar
Läs mer
Novare Graphic Element
Stockholm

The CEO Program – Framgångsrikt VD-ar..

Ett komplett VD program för dig som vill utveckla dina kunskaper för VD rollen.

65 000 SEK · 5 dagar
Läs mer
Novare Graphic Element
Stockholm eller digitalt

Styrelseutvärdering – ett verktyg för..

Att utvärdera styrelsens arbete är både viktigt och en god vana. Styrelser som systemastisk utvärderar sitt arbete skapar bra verktyg för att öka effekten i att styra en framgångsrik bolagsutveckling.

Enligt Offert · Skräddarsytt
Läs mer
Novare Graphic Element
Blasieholmen, Stockholm

Företagsöverlåtelse, för Styrelse och Ledning

Det sägs ofta att ett företags värde är summan av alla framtida kassaflöden i företaget - men vad betyder det, egentligen? Vår utbildning ger styrelse och ledning den kunskap i företagsöverlåtelse som behövs.

12 900 SEK ex moms · En dag
Läs mer
Novare Graphic Element
Enligt överenskommelse

Novare Board Boost Program

I vårt Board Boost Program vänder vi oss till dig som styrelseledamot, ordförande, ägare eller hela styrelsen. Kursens fokuserar på de viktiga och riktiga frågorna för en effektiv styrelse. Kursen innebär en rejäl dos styrning och ”boost” i styrelsens kärnfrågor. 

Enligt Offert · Skräddarsytt för ditt bolag/styrelse
Läs mer
Novare Graphic Element
Stockholm eller digitalt

Novare Board Network

Novare Board Network kompletterar din utbildning genom att vara en plattform för fortsatt lärande och utveckling inom Novare.

Fritt · Nätverk
Läs mer