Samtycke och GDPR för deltagare

avbokningsvillkor

Samtycke till personuppgiftsbehandling – Deltagare i våra program

Genom inskickande av personuppgifter, som vi efterfrågat från dig som deltagare, samtycker du till att Novare Leadership Academy AB (härefter ”Novare” eller ”vi”) behandlar dina inskickade uppgifter för att tillhandahålla dig de olika delarna av Novares program. I den mån de uppgifter du skickar in omfattar känsliga uppgifter (t.ex. avseende allergier eller andra hälsouppgifter) ges samtycke även till att vi behandlar sådana uppgifter för vårt angivna syfte. Vidare samtycker du till att Novare under programmets gång tar bilder av dig (själv eller tillsammans med andra). De kan komma att användas internt eller skickas till de personer som har någon koppling till programmet, t.ex. konsulter/chef/HR. Vid externt bruk av bilder sker en separat förfrågan.

I den mån programmet innehåller en utlandsresa och personuppgifterna som du skickar in till Novare därför inkluderar dina passuppgifter samtycker du även till att Novare skickar passuppgifterna till resebyrå, relevant myndighet, resebolag och/eller hotell.

Vid avslut av program ansluts du till Novare Alumni Network, vilket innebär fortsatt lagring av namn, kontaktuppgifter och inskickade uppgifter i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig samtliga delar av vårt alumniprogram.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, helt eller delvis, genom att kontakta oss via NovareLeadershipAcademy.gdpr@novare.se. Så snart du meddelar att ditt samtycke upphör kommer vi att radera de personuppgifter som ditt återkallande omfattar. Om du återkallar ditt samtycke avseende vår behandling av uppgifter som vi behöver för att kunna tillhandahålla någon del av vårt program innebär återkallandet emellertid att vi inte kommer kunna tillhandahålla dig den aktuella delen av programmet.

Ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter samt dina rättigheter kopplade till denna behandling finner du i Novares Integritetspolicy på novare.se/gdpr.