Sju insikter för hållbarhetsarbetet – grund i nytt hållbarhetsprogram

  • 10 juni 2022
  • Nyhet
Leadership Academy

Vi på Novare Leadership Academy har gedigen erfarenhet av ledarskapsutveckling och har arbetat i över 15 år med utveckling av ledare inom svenskt näringsliv. Under de senaste åren har allt fler bolag efterfrågat kompetensutveckling inom hållbarhet. För att möta dessa behov lanserar vi ett nytt initiativ i samarbete med The World Economic Forum – Novare Sustainable Business Program!

För att förstå behoven hos företag och organisationer genomfördes under våren ett 30-tal intervjuer med hållbarhetschefer och andra tongivande ledare från olika organisationer i Sverige. Nyckelfrågorna under intervjuerna var:

-På vilket sätt har ert hållbarhetsarbete utvecklats hittills?
-Vilka är era nästa steg?
-Vad krävs för att ni ska lyckas framöver?

Intervjuerna gav många intressanta insikter som nu ligger till grund för Novare Sustainable Business Program, som syftar till att stötta organisationer i utvecklingen av deras affärsmodeller utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Nedan listar vi sju viktiga insikter från intervjuerna:

1. De flesta bolags hållbarhetsarbete kommer ur någon form av kris eller skandal vilket lett till ökat behov av kontroll. Utifrån denna kontroll har man sedan kunna se de affärsmässiga vinsterna med att jobba systematiskt med dessa frågor vilket har lett till hur arbetet ser ut idag.

2. Nästa steg i hållbarhetsarbetet är att mer tydligt operationalisera bolagets hållbarhetsprinciper och mål. Hur ställer man om affärsmodellen samtidigt som man behåller – eller gärna ökar – marginaler och kvalitet?

3. För att tydligare operationalisera hållbarhetsarbetet behövs kompetensutveckling inom fler av bolagets avdelningar. Många av de som leder hållbarhetsarbetet inom bolagen har – naturligt nog – behövt utveckla denna kompetens under sitt arbetsliv och samma kompetensutveckling behövs nu inom separata avdelningar såsom exempelvis inköp, finans och produktutveckling. Detta är nödvändigt för att hållbarhetsarbetet snabbare ska bli en del av affären och inte hållas separat.

4. Om vi som samhälle ska vi lyckas med en snabb omställning så måste de nuvarande storbolagen leda utvecklingen. De har möjlighet att snabbare nå större effekt genom sina befintliga resurser, stora kundbas och genom att minska sitt avtryck.

5. Det krävs samarbete inom näringslivet för att hitta nya cirkulära lösningar, bättre förstå hur bolagen kan stötta varandra i arbetet samt få insikt i vilka lösningar som konsumenterna söker. Digitala aktörer, finansiella investerare, råvaruproducenter, retail och återvinningsbolag behöver samarbeta mer och hitta bättre sätt att ta in kunderna önskemål.

6. Offentlig upphandling kan – och bör – spela en stor roll. Genom att ställa mer tydliga krav inom sin upphandling kan man möjliggöra för fler leverantörer till det offentliga att ställa om snabbare.

7. Det krävs mer internationellt samarbete för att förstå hur svenska bolags lösningar bättre kan exporteras och för att förstå vad vi kan lära av internationella goda exempel.

Organisationerna som medverkar i Novare Sustainable Business Program kommer att möta ett program som just syftar till att arbeta konkret med affärsmodellen genom att kombinera internationell och nationell expertis samt genom samarbete bolagen emellan. Deltagarna behöver inte ha tidigare erfarenhet av hållbarhetsfrågor, utan vi kallar programkonceptet för ”add-skilling”. Lärdomarna som deltagarna tar med sig från programmet kommer både att influera The World Economic Forums arbete framöver samt göras tillgängliga för det svenska Regeringskansliet.

Antagning pågår löpande och vi tar gärna en dialog för att förstå vad du, eller din organisation befinner er och vad ni behöver hjälp med. Varmt välkommen att kontakta vår VD Christina Andersson, christina.andersson@novare.se