Sarah Scheller till Novare Leadership Academy

  • 30 augusti 2022
  • Nyhet
Leadership Academy

Inför hösten välkomnar Novare Leadership Academy två nya kollegor. En av dem är Sarah Scheller. 

Välkommen till Novare Leadership Academy! Vad kommer du jobba med här?
– Jag kommer först och främst leda våra uppskattade Mentorprogram som bygger på att skapa starka nätverk och chans för nya och seniora ledare att träffas för att utbyta erfarenheter, tankar och ge nya perspektiv på ledar- och affärsutmaningar.

Vad har du gjort innan du kom hit?
– Jag har arbetat som generalsekreterare för stiftelsen Raoul Wallenberg Academy, en organisation som arbetar för att stödja ungdomar att agera med medmänsklighet och civilkurage genom olika utbildningsprogram.

Varför valde du att komma till just Novare?
– Novare står upp för tydliga värderingar vad gäller samhällsansvar och syn på ledarskap. Jag ser Novare som ett bolag som får människor att växa och ger stort utrymme för varje enskild människas kreativitet och handlingskraft.

Vad är viktigt för dig i din roll som kollega?
– För mig är det viktigt att agera med empati och engagemang gentemot mina kollegor. Att skapa en öppenhet och trygghet med varandra samtidigt som jag vill sprida energi, kreativitet och engagemang som bidrar till arbetsglädje.

Vad får dig att bli glad på jobbet?
– Viktiga värderingar för att må bra i vardagen är humor och gemenskap. Jag får energi av att vara del i en grupp och våga skratta och ha roligt på jobbet.

Vad för typ av utmaningar och möjligheter ser du att ledare står inför idag? Vad tror du behövs för att rusta dessa ledare och deras företag?
– Som ledare idag behöver du kunna leda i förändring, det går inte längre att hålla sig i benhårda 5-årsplaner och budgetar. Jag tror att ledare idag behöver hitta ett agilt förhållningssätt till sin omvärld, att ha koll på trender i vår omvärld gällande alltifrån miljö och politik till teknologi och psykologi och anpassa sin affärsstrategi till detta. För att rusta ledare och företag för denna föränderliga värld behöver vi stå stadigt i våra egna värderingar, i grund och botten handlar ledarskap om mellanmänskliga relationer och jag tror att det första steget ofta ligger i att skapa tillitsfulla relationer till varandra.