Nytt hållbarhetsprogram i samarbete med the World Economic Forum

  • 30 augusti 2022
  • Ledarskapsprogram
Leadership Academy

Nu lanserar Novare Leadership Academy ett ledarskapsprogram med fokus på hållbarhet tillsammans med The World Economic Forum. Novare Sustainable Business Program är speciellt utvecklat för att introducera seniora nyckelpersoner till hållbarhetsområdet.

”Vi har sett ett ökat intresse hos våra deltagare och kunder för just hållbarhetsfrågor och vikten av att näringslivet tar nästa kliv för att nå hållbarhetsmålen. Utifrån våra insikter efter intervjuer med ett stort antal företag har vi nu utvecklat programmet med konceptet ”add-skilling”. Vi riktar oss till seniora ledare som har intresse för hållbarhetsfrågor, men tidigare erfarenhet från detta område är inte ett krav. Syftet är att hjälpa företag att få ut hållbarhetsfrågorna i hela organisationen”, säger Susanne Ekström.

Novare Sustainable Business Program ger deltagarna inspiration, utblick och konkreta verktyg för att driva hållbar förändring inom sitt bolag eller organisation. Deltagarna får möta såväl nationell som internationell expertis och får även tillgång till ett unikt nätverk av framstående förändringsledare inom internationellt näringsliv.

”More people in our organization need to add the sustainability lens to their work, especially in business development”

Novare Leadership Academy bjuder nu in 25 seniora ledare som vill få kunskap, verktyg och ett starkt nätverk för att utveckla deras affärer med hållbarhet i fokus och få detta att genomsyra hela organisationen.