Nyhet! Hållbarhetsprogram för ledare

  • 5 oktober 2023
  • Nyhet

Dagens hållbarhetsrelaterade utmaningar och möjligheter kräver att företag utmanar sina arbetssätt och mål framåt. Hållbarhet är inte längre en isolerad fråga – det är själva fundamentet för en framgångsrik och ansvarsfull verksamhet. Detta kräver ledare och styrelser med kunskap, vilja och handlingskraft att leda sina organisationer mot en hållbar framtid.

Novare North Innovation Tour
Leadership Academy

Vi på Novare Leadership Academy och Novare Board Programs arbetar med hållbarhetsfrågor i alla våra ledarskaps- och styrelseprogram. För att ge dig som ledare fördjupad kunskap i ämnet, lanserar vi nu två nya hållbarhetsinitiativ – Novare Sustainability Program och en heldag kring EU:s nya hållbarhetsdirektiv CSRD.

Vi är övertygade om att hållbarhetsfrågor inte längre kan begränsas till enbart hållbarhetschefens ansvarsområde, utan snarare måste engagera samtliga ledare och medarbetare i en organisation eller styrelse. Av den anledningen är våra nya program skräddarsydda för seniora ledare, specialister och styrelser som strävar efter att fördjupa sina kunskaper och insikter inom hållbarhetsområdet.

Vi är också stolta över att för tredje året i rad arrangera Novare North Innovation Tour, en resa till norra Sverige med syfte att studera den gröna omställningen som pågår med full kraft i regionen. Novare North Innovation Tour ger möjlighet att med egna ögon se hur företag, akademi och samhälle samverkar för att skapa nya innovativa lösningar – och vilka utmaningar de står inför.

Stora frågeställningar står på agendan; att minska klimatpåverkan från industrierna, behovet av grön energi, biologisk mångfald, att attrahera personal med relevant erfarenhet, samarbeten mellan sektorer samt balansen mellan att framtidssäkra industrier och samtidigt bevara naturen och historiska värden. Du som deltagare får access till berikande företagsbesök och möten med lokala ledare, experter och invånare från såväl näringsliv som samhälle.

Novare North Innovation Tour ingår för deltagare i Novare Sustainability Program och Novare Executive Program.

Varmt välkommen att prata hållbarhet och ledarskap med oss!

Marie-Louise Kjellström
Head of Novare Board Programs & styrelseordförande
Novare Leadership Academy
marie-louise.kjellstrom@novare.se
+46 (0)701 09  81 90