Marknadschefen på Offerta om EMERGE Leadership Program

  • 20 maj 2022
  • Ledarskapsprogram
  • Nyhet
Leadership Academy

Caroline Lindblad, Marknadschef på den digitala tjänsteförmedlaren Offerta, var en av deltagarna i Novares premiäromgång av EMERGE Leadership Program. Vi frågade vad Caroline fick med sig från ledarskapsprogrammet.

Hur kommer EMERGE Leadership Program konkret att göra skillnad för dig i din ledarroll, nu och på längre sikt?

”Programmet gav mig konkreta verktyg för att hantera många av de dagliga utmaningar som finns inom ledarskapet och i min roll, i allt från effektiv kommunikation och retorik till prioriteringar och motivationssystem och hur man leder sig själv och andra genom ett värderingsstyrt ledarskap. Men framförallt gav företagsledarna som gästade och de andra deltagarna ett stort värde i form av inspiration och nya infallsvinklar inom många områden. Tillsammans har det gett mig en ökad trygghet och tillit i min roll, och därtill ännu mer motivation för att utvecklas i min roll och som person!

Vad tyckte du om upplägget på programmet där ni fick träffa olika företagsledare, experter och göra olika övningar?

”Jag gillade upplägget, och tyckte att mixen av föredragshållare var bra. Jag gillade kombination av att lyssna, öva, röra på sig, reflektera, samtala etc. Den variationen gav inte bara ett intressant innehåll, utan är även, för mig personligen, den bästa formen av inlärning.”

Jag fick ett oerhört stort utbyte både av företagsledarna som föredragshållare, samt de övriga deltagarna. Programmet är byggt så att man tillsammans får ta del av andras erfarenheter, utmaningar och tankar.

Hur tycker du att EMERGE stack ut som utbildning och ledarskapsprogram?

”Jag tycker att programmet sticker ut så till vida att det inte bara är teoretiska modeller och övningar. Jag fick ett oerhört stort utbyte både av företagsledarna som föredragshållare, samt de övriga deltagarna. Programmet är byggt så att man tillsammans får ta del av andras erfarenheter, utmaningar och tankar. Att utbildningen också fokuserar mycket på den personliga utvecklingen, vad gäller exempelvis rädslor såväl som stress, prioriteringar och självledarskap tycker jag var väldigt värdefullt. En stor anledning till att programmet var unikt och värdefullt var programledarnas förmåga att hela tiden reflektera och lyfta ut väsentligheter från varje moment tillsammans med oss, Novare ”höll oss i handen” på ett sätt som underlättade inlärningen mycket.”

Hur kommer du att använda dig av det nätverk du byggt genom Novare och EMERGE?

”Jag ser att vi kommer att få många tillfällen att ses framöver. Framförallt har det gett mig många kontaktytor att kunna plocka upp vid tillfälle.”

Vad var det bästa med programmet?

”Allt som det gett mig i form av personlig utveckling!”

Vill du veta mer om EMERGE Leadership Program?

Vi söker talanger som tillhör den nya generationens toppledare som har potential och vilja att utvecklas i sitt ledarskap, förstå framtiden och få access till Novares nätverk av spännande företagsledare. Hör av dig till Christina Andersson för en dialog och läs gärna mer om EMERGE Leadership Program här.