Ledarskap & högpresterande team med Atlas Copcos HR-chef

  • 24 augusti 2023
  • Nyhet
Leadership Academy

Cecilia Sandberg, Senior Vice President och Chief Human Resources Officer på Atlas Copco, var en av gästtalarna på den senaste träffen i Novare Accelerate Program. Hon var inbjuden för att dela sina erfarenheter kring ledarskap och att bygga framgångsrika team. Novare Leadership Academys programledare Sarah Scheller passar på att ställa några frågor till Cecilia.

Cecilia, vad krävs för att skapa högpresterande team?

– Förtroende är grundläggande för ett team. För att vara engagerade, kreativa och fortsätta växa måste vi aktivt skapa en arbetsplats och ett klimat som främjar psykologisk trygghet. När vi känner oss trygga kan vi bli mer öppensinniga, motståndskraftiga och motiverade som individer. Positiva känslor som förtroende och nyfikenhet ökar vår förmåga att hitta nya lösningar. Team som känner sig utmanade utan att känna hot kan upprätthålla en bred och konstruktiv arbetsmetodik, vilket är särskilt värdefullt i en snabbrörlig miljö.

Hur säkerställer vi att vi har rätt ledarskap på plats?

– Vi behöver ledare som är rustade för framtiden. Dessa ledare bör kunna trivas i en agil nätverksorganisation samt bygga och guida diversifierade och virtuella team. De behöver också hantera en snabbt föränderlig, teknikdriven affärsmiljö samtidigt som de främjar innovation och kontinuerligt lärande. Samtidigt får vi inte glömma att upprätthålla den dagliga verksamheten.

För att hålla nyfikenhet och driv levande inom teamet måste ledare ge sig ut på resan att utvecklas till bättre versioner av sig själva. De bör skapa en trygg plats där alla kan vara sina äkta jag varje dag. Genom ständigt lärande främjas både personlig och affärsmässig tillväxt och engagemang.

Stort tack till dig Cecilia!

Om Novare Accelerate Program

Novares uppskattade ledarskapsprogram för chefer, projektledare och specialister som vill ta sitt ledarskap till nästa nivå. Under fyra interaktiva moduler blandar vi sessioner med gästtalare med erfarenhetsutbyte och workshops med teman som ledarskap, affärsutveckling, förändring och självledarskap.

Nästa omgång av Novare Accelerate Program startar i september 2023. För mer information, läs mer här eller kontakta Sarah Scheller, Program Director, på sarah.scheller@novare.