Karin Lindahl, VD Indiska & mentoralumn

  • 27 augusti 2022
  • Ledarskapsprogram
  • Mentorprogram
Leadership Academy

Karin Lindahl, ägare & VD för Indiska, var en av adepterna i premiäromgången av Novares Mentorprogram för 10 år sedan. Vi är nyfikna på vad hon tog med sig från programmet och hur hon ser på ett lyckat mentorskap.

Du var ju adept i Novares Mentorprogram år 2009. Vilken nytta och glädje har du haft av mentorskapet och din mentor, både under mentorprogrammet men även nu under åren efteråt?

– Det var mycket värdefullt för mig och gav viktiga perspektiv i varför jag vid det tillfället inte trivdes i min yrkesroll. Det var också en stor anledning att jag vågade byta bransch och satsa på konsultbanan, där jag blev kvar i nästan sex år. Jag är evigt tacksam för stödet och sparringen jag fick med min mentor under året. Jag hade också mycket stor behållning av de andra deltagarna och tips från externa föreläsare.

Vilka var de största insikterna du landade i under mentorskapet?

– Min utmaning var att jag inte kände mig tillräckligt utmanad i den rollen jag hade vid det tillfället. Jag var frustrerad och förvirrad. Därför var det en befrielse att få bekräftelse och få höra ”you, go – klart att du ska köra på och ta mer ansvar och svårare uppgifter” än ”ta det lite lugnt…”

Jag är evigt tacksam för stödet och sparringen jag fick med min mentor under året

Vad skulle du säga är framgångsfaktorer för ett lyckat mentorskap?

– Stort ansvar ligger på adepten. Det är viktigt att tänka igenom vad man vill ha ut av både mentorskapet och varje enskilt möte så att det inte bara blir löst prat. Jag tror man ska vara väldigt transparent och snabbt öppna upp sig. Gör man det så man snabbt kommer till pudelns kärna och kan diskutera de riktiga utmaningarna som man vill ha coachning i. För mentorn är det viktigt att prioritera tiden, lyssna och ställa många frågor.

Varför skulle du rekommendera någon att ha en extern mentor?

– Alla har behov att få vädra utmaningar med en neutral part, det ger nya perspektiv. Dessa insikter är ofta utmaning när man behöver utmaning och stöd när man behöver stöd. Dessutom är det nyttigt för utbyte av vidare kontakter.

Var det något annat, utöver själva mentorskapet, som du tog med dig från programmet?

– Många bra talare under programworkshopsen. Jag blev dessutom väldigt engagerad i att driva ett jämställt näringsliv! Och det är något som jag har tagit med mig till alla arbetsplatser jag har varit på. Ett av de bästa tipsen var att välja en jämställd man, det har jag tagit fasta på!

Vill du veta mer om Novares Mentorprogram?

novare.se/mentor kan du läsa mer om vårt uppskattade mentorprogram. Och du är alltid välkommen att höra av dig till oss för en dialog om mentorskap, för egen del eller för någon i din organisation.