Intervju med mentorparet Edvin & Alireza

  • 1 november 2023
  • Nyhet

Sedan 2009 har Novare Leadership Academy drivit Novares Mentorprogram. Här får den nya generationens ledare utvecklas genom mentorskap och de får access till ett givande affärsnätverk samt ny kunskap genom möten med Sveriges mest tongivande ledare. Vi har träffat mentorn Alireza Etemad och adepten Edvin Tegbrant för att få en inblick i hur deras mentorskap ser ut.

Leadership Academy

Alireza beskriver sig själv som en glad och ambitiös person och har lång erfarenhet inom finans, investeringar och ledarskap. Han brinner för mångfaldsfrågan och fokuserar som ledare på ärlighet, transparens och långsiktighet som viktiga ledord. Alireza är idag partner på IK Partners som är ett europeiskt private equity-bolag som genom åren förvaltat mer än 14 miljarder euro i kapital. 

Edvin arbetar på SEB Corporate Finance med större företagstransaktioner (M&A och ECM inom olika sektorer) efter ingenjörsstudier på Chalmers och Stanford. Han beskriver sig själv som en person som drivs av ständigt lärande, högt tempo och tydliga resultat. Edvin upplever att utvecklingen går snabbt och ser mentorskapet som en möjlighet att stanna upp och reflektera över nutid och framtid. 

Efter sitt första introduktionsmöte lade Edvin och Alireza upp en tydlig plan för året med följande övergripande teman: mål, utveckling, ledarskap, livsbalans och nätverk. Utifrån dessa teman har de sedan löpande reflekterat kring nya insikter, utmaningar och erfarenheter.

 

Edvin, hur har mentorskap hjälpt dig i din utveckling? 

– Samtalen med Alireza har möjliggjort reflektion och utbyte av erfarenheter, vilket varit nyttigt och givit mig nya perspektiv. Genom vår öppna dialog har jag utmanats, lärt mig mer om mig själv och fått värdefulla tips på vägen. De gemensamma träffarna med de andra adepterna har givit ytterligare inspiration och vägledning.

 

Alireza, vad ger mentorskapet dig och varför har du valt att vara mentor? 

– Ett mentorskap är mycket värdefullt för både adept och mentor. För adepten hoppas jag att mentorskapet ger en chans att lyfta blicken bortom vardagen och får ett bredare och alternativt inspel i sin utveckling. Att kunna dela med sig av sin erfarenhet av positiva och utmanande situationer och samtidigt få inblick i frågor i en annan kontext än sin egen arbets- och livsmiljö är väldigt berikande. Jag uppskattar också möjligheten att knyta starka kontakter med duktiga personer som är i olika steg i sin karriär.

 

Hur tror du att mentorskap kan hjälpa adepter att utvecklas som ledare?

Alireza: – Som ledare är det viktigt att våga se brett, vara lyhörd och kunna anpassa sig till olika situationer. Ett mentorskap kan förhoppningsvis bredda adeptens erfarenhet och förståelse för andra situationer än dem som adepten möter på daglig basis. Det kan också vara ett tryggt forum där adepten kan ta upp utmaningar och veta att det inte finns något annan värdering än en objektiv syn och inspel från mentorn.

 

Har du några sista tips för att ett mentorskap ska bli givande? 

Alireza; – Öppenhet är viktigt, man måste skapa en relation mellan adept och mentor som är öppen och transparent. Det är när man har skapat den miljön man har störst utbyte och värde av relationen. Jag tror även att man måste vara realistisk i att en mentor endast är en persons inspel och att det är klokt att ha flera bollplank, framför allt vad gäller viktiga beslut i livet. 

Tack för era tankar om mentorskap. Och stort lycka till i er fortsatta mentorresa! 

Antagningen till Novares Mentorprogram pågår löpande. Vill du blir adept eller mentor? Varmt välkommen att höra av dig till oss för en dialog! Du kan även läsa mer på novare.se/mentor.