Hållbarhetschefen om Novares ledarskapsprogram för Wallenbergsfären

  • 2 maj 2023
  • Nyhet

I över 20 år har Novare Leadership Academy drivit Novare Executive Program – Forum Edition, ett ledarskapsprogram särskilt utformat för seniora ledare inom Wallenbergsfären. Calle Medin, Vice President Sustainability på Husqvarna, är en av alumnerna från 2022-2023 års program.

Leadership Academy

 

Du har precis avslutat Novare Executive Program – Forum edition, vad tar du med dig från programmet?

– Programmet har varit en stor tillgång för min del. En mycket bra mix mellan inspiration av intressanta erfarna ledare samt mycket tid att bottna i sitt eget individuella ledarskap och vad som driver just mig. Det enskilt största värdet för mig har varit att få tillgång till det ovärderliga nätverk som programgruppens medlemmar utgjort – att få reflektera tillsammans och ta lärdom från andras framgångar och utmaningar som seniora ledare.

En del av programmet var en resa till Norrbotten – hur var den upplevelsen och vad tar du med dig från resan?

– Norrbottenresan var som en ultimat “Grand Finale” av programmet. Det var otroligt inspirerande att höra om de enorma satsningar som görs av näringsliv och samhälle i Norra Sverige. För mig smäller det extra högt att denna enorma kreativitet och entreprenörsanda i den Gröna Omställningen finns i så stor skala ”på vår egen bakgård” i norra Sverige.

Du är ansvarig för hållbarhetsfrågorna på Husqvarna – vad ser du är viktigast att ledare i stora organisationer fokuserar på utifrån ett hållbarhetsperspektiv?

– Jag tror det viktigaste är att jobba in en bolagskultur där alla medarbetare kan se och känna att hållbarhet går hand i hand med att bygga ett långsiktigt och finansiellt välmående företag. De verksamheter som röner störst framgång över tid är de där Hållbarhetsstrategin är Affärsstrategin.

Mer om Novare Executive Program 2023-2024

Hållbar omställning, strategiska ledarskapsfrågor och självledarskap samt erfarenhetsutbyte i gruppen och från tongivande gäster är några av delarna i programmet. Vi kommer även göra en ny spännande resa till Norrbotten kommande år.

Novare Executive Program startar två gånger per år, en omgång som är öppen för seniora ledare från alla bolag och branscher, och Forum Edition som är skräddarsytt för seniora ledare inom Wallenbergsfären. Vill du veta mer? Varmt välkommen att höra av dig till Petra Wigh, Seniorkonsult på Novare Leadership Academy, petra.wigh@novare.se.

Foto: Sara Rossi Photography