Future-proofing – framtidssäkra din organisation

  • 3 oktober 2023
  • Nyhet

Lars Häggström, Senior Advisor på IMD Business School i Lausanne, Schweiz leder nästa omgång av Novare Executive Program tillsammans med Petra Wigh från Novare Leadership Academy. Lars har internationell erfarenhet och är en väl ansedd expert inom ledarskap, kultur och att driva storskalig förändring. Tidigare roller inkluderar CHRO på Stora Enso, Nordea och Gambro

Leadership Academy

Vi har ställt några frågor till Lars om hans perspektiv kring vikten att framtidssäkra våra organisationer och vad som är aktuellt ämnen på IMD Business School idag. 

Vad behöver ledare göra för att förstå omvärlden och framtidssäkra sina organisationer? Och hur hittar man sin väg framåt i en komplex värld?
Ju mer osäker vår omvärld ter sig, desto mer angeläget blir det för ledare att förstå trender. Mer specifikt behöver ledare förstå de trender som ter sig mest angelägna för just ditt bolag. Att göra detta kommer inte av sig själv. Vi vet att ”här och nu” är det som upptar det mesta av vårt fokus och vår tid, varför förståelse för omvärlden kräver medvetna insatser. Det kan göras på många sätt, i det större och det mindre.

IMD:s verktyg för att förstå trenders påverkan på din organisation
I mitt arbete på IMD jobbar vi med ett verktyg vi kallar för Global Signals där vi försöker identifiera trender, som beskrivs kort och koncist. Sedan jobbar vi i en process för att fånga upp de trender som har mest relevans för just din organisation. Här tar vi hänsyn till nuvarande produkter och tjänster, marknadsposition, förmågor osv. Efter att prioriterat 3-5 kritiska trender är nästa steg att identifiera scenarier för hur dessa kan skapa möjligheter, men också utmaningar för din organisation. Därefter följer ett arbete med att bygga planer för hur ”fånga” eller begränsa dess effekter.  

En annan form är s.k. Discovery Expeditions där vi utifrån ovan identifierar marknader och bolag vi kan besöka och lära av. Detta görs i syfte att vidga vårt perspektiv. Sedan går vi vidare och bestämmer ”var vi spelar” och ”hur vi spelar” för att realisera vårt syfte. 

”Det är viktigt att ständigt söka information om vad som händer – och vad som kan göras”

Ovan kan te sig stort och omfattande, men det är kraftfullt. Tro mig. Men, det är också viktigt att ständigt söka information om vad som händer och vad som kan göras. Detta kan du göra genom att läsa, lyssna till personer och källor du inte springer på alltför ofta. Görs det i kombination med större insatser, med viss kontinuitet, är du på rätt väg.

Samarbete sägs vara en av vårt tids superkrafter. Vad innebär det för ledarskapet?
Detta är onekligen sant. I en alltmer komplex omvärld är samarbete avgörande för att förstå och finna svaren på alltmer komplexa frågor. Detta kräver att du som ledare är bekväm med att inte veta, och att söka perspektiv från flera håll för att förstå mer, och lära. För samarbete internt kan dessa källor kan vara från din organisation, kollegor, dina chefer och inte minst din personal.   

”I en alltmer komplex omvärld är samarbete avgörande för att förstå och finna svaren på alltmer komplexa frågor.”

Hur kan ledare bli bättre på att skapa förutsättningar för involvering och samarbete?
Dagens ledare och organisationer behöver, utöver ett bra internt samarbete, utveckla förmågan att samarbeta med andra utanför sin egen organisation. Det är inte längre sannolikt att svaren står att finna enbart genom egna förmågor. För att lyckas med detta måste samarbetet internt fungera, och ses som viktigt. Ett exempel på ett företag som lyckats med detta är Microsoft under Satya Nadella. De har gått ifrån att vara fokuserade på egna tjänster och produkter – med betydande intern konkurrens – till att drivas av nyfikenhet och samarbete, internt såväl som externt. Skiftet kan summeras väl med orden; ”From ’Know it All’ to ’Learn it All’. 

Vilka är största frågorna kopplat till ledarskap som diskuteras på IMD just nu?
Kanske inte nytt, men fortsatt är mycket fokus på självkännedom, vilket i en alltmer volatil värld blir än mer viktigt då det borgar för lugn, trygghet och välmående snarare än stress och ett irrationellt beteende.  

”Vi ser mycket fokus på självkännedom, vilket i en alltmer volatil värld blir än mer viktigt då det borgar för lugn, trygghet och välmående”

Vi ser också ett allt större fokus på förmågan att leda genom ett högre syfte, något som inte är detsamma som organisationens övergripande syfte utan snarare ett ”giftermål” mellan detta och individens eget syfte och drivkrafter. Addera till det förmågan att driva värde över tid (sustainability) på ett sätt som taktar med organisationens kultur, så har du en stor del av det som präglar det kritiska i ledarskapet, med ett väsentligt tillägg; mental hälsa – egen och andras.  

Ledarskap post Covid

Någon sa nyligen till mig att det är imponerande att se vad Covid bidrog till i form av förändring. Jag håller med, men vill poängtera att en hel del av vad som är sprunget ur denna förändring är negativt. Många jobbar hemifrån där gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Vi ser också att många har allt färre interaktioner under en arbetsdag, vilket kan skapa en känsla av isolering och brist på energi. Att vara varse detta, att agera på det för egen del, men också för och med de du leder kommer att vara avgörande, för såväl organisation som individ.  

Mina spaningar ovan är samlat är vad som diskuteras mest just nu när det gäller ledarskap på IMD.     

Stort tack Lars för att du delar din erfarenhet kunskap från IMD! Vi ser fram emot ett givande samarbete i Novare Executive Program. 

Om Novare Executive Program

Novare Executive Program är den perfekta mixen av ett gediget ledarskapsprogram kombinerat med tillgång till ett värdefullt affärsnätverk för seniora ledare och specialister. Du som deltagare får ökad förståelse för vår omvärld och hur du som ledare kan navigera för att framtidssäkra din organisation.   

Programmet består av tre moduler i Stockholm och en resa till norra Sverige, ”Sveriges Silicon Valley,” där vi får uppleva den gröna omställningen som pågår i regionen. Vill du veta mer? Läs mer här och varmt välkommen att höra av dig till Petra Wigh, Seniorkonsult på Novare Leadership Academy, petra.wigh@novare.se.