Finansbranschen – techtrender och framtidsspaningar

  • 26 september 2023
  • Nyhet

Nasim Sabah är CFO och Head of Cash Operations på Bankomat. Hon är en av mentorerna i Novares Leadership Academys skräddarsydda ledarskapsprogram ”Framtidens CFO” för KPMG Onsite Solutions. I programmet delade Nasim sina spaningar kring transformation och tech-trender i finanssektorn. Vi träffade Nasim för att höra mer kring hennes spaningar.

Leadership Academy

Hur har finansfunktionen förändrats ser du?
Från att finansfunktionen haft fokus på finansiell kontroll har den utvecklats till att även driva förändring och innovation. Detta är drivet av bättre dataflöden och teknologiska möjligheter.

Dessutom ser jag att karriärmöjligheterna är mer flexibla än de tidigare mer vertikala karriärstegen. Detta för att roller grupperas utefter kunskap och förmåga i stället för vilken funktion de tillhör.Vilka förmågor behövs för att en CFO ska kunna leda framgångsrik transformation?
– Idag ligger CFO:ns fokus mer på verksamhetens utveckling och framtid. Den här utvecklingen för med sig nya utmaningar. För att kunna leda en framgångsrik transformation finns det ett par förmågor som jag tycker är av ytterst vikt för CFO:s. Förmågan att inspirera och skapa en vision som tilltalar medarbetarna och får medarbetarna att förstå syftet med transformationen. Att leda genom en empatisk och äkta ledarskapsstil. Att medvetet skapa en stöttande kultur för team som känner att deras jobb kan vara i riskzonen samt bygga ett arbetsklimat för innovation. Forma en arbetsmiljö där samarbete genomsyrar hela organisationen och genom en hög digital mognadsgrad visa hur teknologi kommer att underlätta leveransen av den finansiella visionen.
Jag tror att finansfunktionen behöver ta hänsyn till följande fyra områden för att klara transformation effektivt:FINANSIELLA VERKSAMHETSMODELLEN
Den finansiella modellen behöver uppgraderas och sättas upp som ett strategiskt partnerskap med organisationen

MEDARBETARE
Genom kompetensutveckling och utvecklandet av nya processer ökar finansfunktionens attraktivitet vilket attraherar och bibehåller talanger

DIGITALISERING & IT
Förståelse för nya teknologier och data, vilket innebär att investera både tid och budget i IT teknologi

AFFÄRSPARTNER
CFO-rollen utvecklas till en business partner som ska förstå andra avdelningars förutsättningar och behov för att på så sätt vara med och forma nya möjligheter för verksamhetenVilka är de olika tech-trenderna som framtidens CFO bör ha koll på?
– Det finns en rad tech-trender att hålla sig uppdaterad inom för att effektivisera arbetet, som GenAI (generativ artificiell intelligens) och ML (maskininlärning) som hjälper oss att analysera stora mängder data och automatisera repetitiva uppgifter. Men också blockchain teknologin som kan lagra korrekt data och möjliggöra säkra och effektiva transaktioner utan mellanhänder. Med hjälp av BI (Business intelligence tools) kan data bli visuellt tilltalande och möjliggöra starkare storytelling i rapportering.Tack Nasim! Har du något sista tips för att hålla sig uppdaterad kring förändring och nya tech-trender?
Förändringen är konstant i vårt samhälle, så för att hålla sig uppdaterad rekommenderar jag att ha örat mot rälsen och inte enbart inom den bransch man själv är verksam i. Det vill säga, det är värdefullt att även ha koll å andra branscher som kan vara av intresse. Ett sätt är hålla sig á jour är att ta del av information från trendspaningar som olika tech och IT-bolag publicerar. Ytterligare ett sätt är att följa intressanta tech-personligheter på tex Linkedln.
Stort tack Nasim för dina spaningar och din medverkan som mentor i Framtidens CFO!Novare CFO Program – ett skräddarsytt koncept
I samarbete med KPMG Onsite Solutions har vi på Novare Leadership Academy tagit fram ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram som kombinerar ledarskapsutbildning med externt mentorskap. Programmets syfte är att utveckla framtidens CFO:er genom att ge deltagarna verktyg för att växa som ledare, matnyttig kunskap, inspiration samt ett värdefullt nätverk. Tre externa mentorer från Novares nätverk följde deltagarna under hela programmet. Vill du veta mer? Hör av dig till Sarah Scheller, programansvarig på sarah.scheller@novare.se.