Carola Lemne om styrelsearbete

  • 1 november 2023
  • Nyhet

Carola Lemne är en av landets mest uppskattade ledare och styrelsepersoner. Vi på Novare Board Programs har förmånen att samarbete med Carola i hennes roll som kursledare för The Chair Program, vår utbildning för styrelseordförande. Vi ställde några frågor om styrelsearbete, viktiga frågeställningar och kompetenser inför 2024.

Leadership Academy

 

Vad tycker du är det roligaste med att verka genom styrelser, och särskilt i rollen som ordförande?

– Jag har från allra första stund gillat att arbeta i styrelser för den unika möjlighet det ger att få bidra till ett företags utveckling, samtidigt som man breddar sig utanför sitt eget operativa område. En riktig win-win situation tycker jag! Jag är väldigt tacksam att jag under min operativa karriär hade styrelser som tyckte detsamma och var positiva till att deras vd hade några styrelseuppdrag ”vid sidan av”. Rollen som styrelseordförande är för mig en chans att få kombinera styrelsearbetet med att komma lite närmre det operativa, i och med det nära samarbetet med vd. Det är både en utmanande och engagerande kombination.

Vilka ser du är de viktigaste, eller mest utmanande, beslut och ansvar som styrelseordföranden står inför 2024?

– Det varierar förstås väldigt mellan olika verksamheter. Ett område som alla brottas med är att få in hållbarhet som en naturlig och affärspositiv aspekt i allt man gör, samtidigt som man är lite rädd att drunkna i alla ökade krav på rapportering inom området.

Ett område som alla brottas med är att få in hållbarhet som naturlig och affärspositiv aspekt i allt man gör.

Vilka kompetenser anser du är viktiga för en styrelseordförande idag?

– Förmågan att kunna skapa ett sätt att arbeta inom styrelsen där alla verkligen bidrar och helheten blir mer än delarna för sig – allt för att stödja ledningen i verksamhetens utveckling. Och förmågan att hålla huvudet kallt när det krisar!

 

Vilka är de viktigaste kunskaper och insikter som deltagarna från Novares ordförandeprogram tar med sig?

– Man får förstås en ökad insikt i de faktiska krav och regelverk som styr arbetet som ordförande och en hel del verktyg för att hantera dem. Men det viktigaste tror jag är de ingående diskussioner som brukar uppstå kring verkliga dilemman och situationer. Som styrelseordförande hamnar man ofta i situationer där det inte finns ett enkelt rätt eller fel. Att få vrida och vända på sådana situationer ihop med andra som varit eller är i samma situation är väldigt givande.

 

Om Carola Lemne

Carola Lemne är för närvarande ordförande i Ung Företagsamhet Sverige och har styrelseuppdrag i Terveystalo, Hjärt-Lungfonden, Arjo och IRLAB. Carola är en av landets mest uppskattade ledare och styrelsepersoner. I hennes bakgrund finns uppdrag i bland annat Getinge, Apoteket, Investor, AFA och Alecta, men även Uppsala University, International English School och olika forskningsstiftelser. Hon har jobbat i internationella koncerner, varit VD för Danderyds Sjukhus AB, koncernchef för Praktikertjänst och senast VD för Svenskt Näringsliv.

 

Om The Chair Program: Ordföranderollen – att leda styrelsens arbete

Vår styrelseutbildning The Chair Program belyser de unika frågeställningar som styrelsens ordförande har ansvar för, men också hur man leder arbetet i styrelsen och hur rollen som ordförande kan utvecklas. Utbildningen genomförs i en liten grupp och ger utrymme för interaktion och samtal. Under utbildningen deltar också flera gästföreläsare som fördjupar insikterna i respektive ämne. Styrelseutbildningen riktar sig till dig som har gedigen tidigare erfarenhet som styrelseledamot och har pågående eller kommande uppdrag som Styrelseordförande, eller vill förbereda dig för ett sådant uppdrag. Läs mer här.

Har du frågor om utbildningen är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Marie-Louise Kjellström
Head of Novare Board Programs
Arbetande Styrelseordförande, Novare Leadership Academy
marie-louise.kjellstrom@novare.se
+46 (0)701098190