Avslutning av nätverksprogrammet Kontakten

  • 8 september 2022
  • Nyhet
Leadership Academy

Under det gångna året har Beredskapslyftet tillsammans med Novare Leadership Academy, Novare Intro och Folkets Husby utfört pilotprojektet Kontakten. I nätverksprogrammet har adepterna, som är talanger från Husby/Järva-området, matchats med seniora mentorer från näringslivet, i syftet att utbyta erfarenheter och etablera nya kontakter.

Förutom kontinuerliga träffar mellan mentorer och adepter så arrangerades även fem gemensamma nätverksträffar hos Folkets Husby, SAS och Novare för att deltagarna skulle få möjligheten att nätverka med varandra, ta del av intressanta talare samt diskutera aktuella ämnen och frågeställningar.

Delal Apak, projektansvarig från Beredskapslyftet:
– Vi är oerhört glada över att ha utfört piloten och att det har lett till praktikplatser, sommarjobb och anställningar för adepterna. Vi ser nu fram emot att genomföra omgång två och utveckla projektet för att göra ännu mer för målgruppen.

Stort tack till alla adepter och mentorer som deltagit i piloten. Vi ser fram emot att följa er utveckling!