17 hållbarhetslärdomar för ledare

  • 21 november 2023
  • Nyhet

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling har gett oss en detaljerad guide över hållbarhet, något som många företag arbetar aktivt med att integrera i sin organisation och affär. Men hur ska man som ledare göra i praktiken för att skapa rätt förutsättningar för att driva hållbar förändring?

Leadership Academy

En grupp av tidigare programdeltagare från Novare Leadership Academy – seniora ledare från olika branscher – fick i uppgift att sammanfatta insikter, erfarenheter och kunskap av att driva hållbar förändring i 17 lärdomar. Med hjälp av kommunikationsbyrån The New Division, som även formgav FN:s 17 globala hållbarhetsmål, har vi tagit fram en rapport som på ett enkelt och överskådligt sätt beskriver våra 17 viktiga lärdomar.

Ett urval av lärdomarna:

  • Lead with a sustainable vision
  • Information is not communication
  • Include multiple stakeholders in your strategy
  • Collaborate within the system
  • Educate the Board of Directors
  • Think exponentially
  • Innovate for resilience

”Hållbarhet är på alla företags agenda just nu. För att öka takten i omställningen behöver vi samarbeta på nya sätt och lära av varandra. Att sprida kunskap inom hållbarhetsområdet arbetar vi aktivt med, t.ex. genom dessa 17 lärdomar, en ny CSRD-utbildning och Novare North Innovation Tour, vår resa till Norrland där man med egna ögon får uppleva och lära av den gröna omställning som pågår i regionen, säger Christina Andersson, VD Novare Leadership Academy.