Anette Tånneryd till Challengize

  • 7 september 2022
  • VD & Styrelse-rekrytering
Novare Executive Search

Anette Tånneryd har rekryterats till ny VD på Challengize. Hon har en lång erfarenhet som entreprenör, investerare och ledare i globala bolag inom bland annat IT- och Fintechbranschen.

”Challenge me! Det är mitt motto, som entreprenör och fysiskt aktiv. Det har varit nyckeln till framgång för Challengize och våra kunder sedan jag var med och grundade bolaget 2015. Från digitala teambaserade hälsoutmaningar har vi breddat vårt erbjudande till att idag vara en efterfrågad partner för proaktiv, lönsam och hållbar hälsa på jobbet. Det är med stort förtroende som jag nu lämnar över VD-stafettpinnen till Anette Tånneryd. Med hennes gedigna track record att skapa tillväxt för stora som små bolag känns det oerhört spännande att låta Anette, med nya ögon, få sporra mig och vår starka personal att ta bolaget och våra kunder vidare på hälsoresan, säger Nicholas Roman, grundare av Challengize.”

”När jag nu tar över VD-stafettpinnen är det med både beundran och stor respekt för hur Challengize har drivits och utvecklats så här långt. Jag ser en stor outnyttjad potential i bolaget och det känns superhäftigt att få lyfta oss som hälsopartner för att ge ännu större värden för våra kunder och ta en starkare position på marknaden. Här har vi framgångsrika kunder och partners att lära ifrån som ser vinster med friskvårdsarbetet i både kronor och ören som mjuka värden. Företag som bygger en hälsosam kultur som skapar ringar på vattnet i form av ökat välmående, en mer engagerad och effektiv personal som påverkar produktivitet och lönsamhet i positiv riktning. Det vill jag få fler verksamheter att öppna upp ögonen för och bygga vidare på i vårt framtida Challengize för befintliga och nya kunder, säger Anette Tånneryd, VD på Challengize.”

Läs mer här >>