Fredrik Hörstedt till IVA

  • 16 december 2022
  • Rekrytering
Novare Executive Search

Novare har varit med och rekryterat Fredrik Hörstedt, teknologie doktor vid Chalmers, till ny akademisekreterare för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Fredrik kommer närmast från innovationsmyndigheten Vinnova som ställföreträdande generaldirektör. Innan dess har han arbetat på Chalmers i olika roller, bland annat som vice rektor i sju år.

Fredrik Hörstedt börjar den 1 mars 2023.

”Jag ser fram emot att börja på IVA. Sverige och världen står inför stora utmaningar – inte minst de accelererande klimatförändringarna. Mer forskning behöver komma till nytta för att stärka svensk konkurrenskraft och hållbarhet – vilket är ett av IVAs kärnuppdrag. Med min långa och breda erfarenhet av forskning och innovation hoppas jag kunna bidra till att utveckla det uppdraget och akademiens arbete i stort, säger Fredrik Hörstedt.”

”Jag välkomnar Fredrik Hörstedt som ny akademisekreterare för IVA. Akademien samlar kompetens från 1 300 ledamöter och 250 medlemsföretag, bestående av framstående forskare och experter. Detta utgör en unik komptensbas för att lösa stora samhällsutmaningar. Fredriks kompetens och gedigna erfarenheter är ett välkommet tillskott när det gäller att utveckla verksamheten, säger Tuula Teeri, vd för IVA.”

Läs mer här >>