Susanna Vaara

COO och delägare

Novare Potential

Susanna har varit en del av Novare Potential sedan 2017 och har det operativa ansvaret i den dagliga verksamheten. Susanna har en lång ledarerfarenhet framförallt inom Operations från bl. a. logistik- och finansbranschen. Hon har suttit i ledningsgruppen för stora internationella bolag som GE Capital och även arbetat i mindre start-ups. Susanna har en marknadsekonomexamen från IHM Business School.

Potential