Otto Wahlström

Senior Researcher

Kultur & Organisationer
Novare Executive Search
Tech

Senior Researcher inom IT/Telecom/Tech och har arbetat på Novare sedan 2017. Han är certifierad användare av tester så som Assesio i Hogans och Matrigma. Otto har tidigare erfarenhet från Talentia och har studerat personal & arbetsliv på Högskolan i Kristianstad.

Novare Executive Search