Lana Haddad

Senior Talent Acquisition Specialist och delägare

Novare Potential

Lana har arbetat på Novare Potential sedan 2017 och har sedan dess arbetat med att utforska nya sätt att hitta rätt kompetens i den mångkulturella kandidatmålgruppen i Sverige. Lana har arbetat internationellt inom administration, event management och projektledning i Syrien, Saudiarabien och Sverige. Lana har en examen i språk och litteratur från Damaskus universitet och har studerat Rapid Acceleration Management Program på Handelshögskolan i Stockholm.

Potential