Antonia Hägg

Seniorkonsult och delägare

Novare Executive Search

Teamtillhörighet: IT & Telekom