Grant Thornton

Vi har tillsammans med Grant Thornton utvecklat och genomfört flera omgångar av ledarprogrammet Get Further – ett skräddarsytt program för framtidens ledare inom Grant Thornton Sverige.

Grant Thornton och Novare Leadership Academy

Grant Thornton är ett globalt revisions- och konsultföretag som erbjuder skräddarsydda tjänster inom skatt, revision, rådgivning och ekonomiservice. Det är en partnerägd organisation med 1 400 medarbetare i Sverige fördelat på 22 lokala kontor. I över 70 år har Grant Thornton varit en del av att utveckla framtidens näringsliv tillsammans med Sveriges entreprenörer. Förutom ett stort fokus på att hjälpa sina kunder, är Grant Thornton måna om att ständigt utveckla sina medarbetare.


Syftet med Get Further

  • Rusta framtidens ledare och blivande partners inom GT
  • Att utveckla ledarskapet och rollen som förebild för bolaget
  • Öka förståelsen för affären och sätta fokus på hur vi skapar tillväxt
  • Erbjuda möjlighet att bygga nätverk och öka samarbetet internt
  • Uppmuntra personlig utveckling
  • Skapa arbetsglädje och ha kul

Ledarskapsprogrammets upplägg och byggstenar
Programmet löper under ca 10 månader där upplägget består av en mix av fysiska träffar (2-3 dagar/modul), kortare digitala moduler och affärsutvecklingsprojekt med grupparbete. Gruppen om 25-30 deltagare är talanger och ledare som representerar olika kontor och affärsområden.

Under de fysiska träffarna arbetar vi med ett antal olika byggstenar för att maximera lärandet och stärka relationerna internt. Deltagarna får träffa både interna nyckelpersoner och externa gäster som delar kunskap och öppnar upp för diskussioner och grupparbeten. Vi jobbar med praktisk ledarskapsträning, självledarskap, värderingar och reflektion. Efter varje modul gör deltagarna en konkret handlingsplan samt inkluderar sin chef och sina kollegor/medarbetare för att sprida lärandet.


Byggstenar – för att maximera inlärning och upplevelse

Grant Thornton

Novare är och har varit en viktig och professionell samarbetspartner för oss när vi tillsammans har utvecklat, designat och genomfört vårt ledarskapsprogram Get Further. Utifrån vårt täta samarbete genom åren har de utifrån våra behov och utmaningar, på ett mycket bra och träffsäkert sätt hjälpt oss att vidareutveckla och hela tiden förbättra vårt program, för att få till ett effektfullt genomförande. Novare har hjälpt oss att utveckla våra framtida ledare och ge dem de verktyg de behöver för att bli trygga och effektiva i sina roller. Det här ser vi tydligt då många av våra tidigare programdeltagare, idag har viktiga chefs- och ledarroller internt hos oss på Grant Thornton.

Jag skulle definitivt rekommendera Novare till någon som söker professionellt stöd i att designa, utveckla och genomföra ledarskapsprogram.

– Sandra Fjellner, Learning & Development Manager Grant Thornton

Vill du veta mer? Hör av Dig!

Låter ovan intressant? Kontakta oss om du också är nyfiken på hur vi kan hjälpa dig och ditt bolag med ledarskapsutveckling.

Petra Wigh Novare Leadership Academy

Petra Wigh

Head of Leadership Programs

Mia Ritsfalk Novare Leadership Academy

Mia Ritsfalk

Head of Organisation Development