Up- & Reskilling

Många arbetsgivare har svårt att rekrytera talanger med rätt kompetens. Inom vissa yrken finns det långsiktiga kompetensutmaningar. Tack och lov finns det en lösning. Genom att hitta personer med ett starkt driv, tidigare erfarenhet och en vilja att utvecklas eller omskola sig själva har vi utbildat mer än 500 personer till nya karriärer sedan 2016.

Att skapa intensiva utbildningar har blivit en naturlig del av vårt erbjudande då det innebär en win-win-situation för alla. Vi hjälper till med idéer, projektledning och genomförande av skräddarsydda utbildningsprogram efter dina kompetensbehov. Vi var en av pionjärerna i Sverige med att starta utbildningar med accelererat lärande och har en gedigen erfarenhet genom att samarbeta med universitet som KTH och Sophiahemmets högskola, samt med företag som varit i behov av den här typen av utbildningar inom olika sektorer.

Hur kan vi hjälpa dig? Hör av dig!

Farzad Golchin

Vd och grundare

Är ditt behov kopplat till IT?

Är du och ditt företag intresserade av att skapa IT-kurser med hjälp av nedan process? Kontakta oss så kan vi diskutera utformandet av vilken typ av IT-kurs som helst, oavsett om det är ett något mer vanligt som Backend-utveckling med Java, C# eller något mer nischat som Data Engineering eller cybersäkerhet.

Ett exempel: Hur skapar vi våra kurser inom IT?

Vi skapar projektbaserade kurser som simulerar arbetsmiljön så nära som möjligt och lär eleverna att bli självständiga utvecklare genom följande process:

 

1. Kravinsamling: Vi lär ut hur man extraherar information från komplexa dokument.

 

2. Scrum Product backlog: Vi lär ut agila tekniker för att sortera uppgifter efter relevans. Här ser vi också vilka elever som har den starkaste förmågan att tänka kritiskt för att avgöra rätt prioritering.

 

3. Användarflöde: Vi lär ut användarcentrerade principer så att eleverna börjar tänka i termer av att leverera en produkt snarare än en kod. Detta gör det möjligt att skapa kod som ger ROI till ditt företag.

 

4. Arkitekturdiagram: Vi lär ut hur man kommunicerar effektivt med andra utvecklare genom att skapa och iterera relevanta arkitekturdiagram under projektets livscykel.

 

5. Kodningsstadie: Här börjar kodningsprocessen. Vid det här laget har eleverna en klar förståelse för vilken lösning de ska bygga.

 

6. Implementering: Slutligen publicerar eleverna sitt projekt på webben, så att det kan användas av riktiga användare och få feedback.

Tidigare samarbeten:

Några av våra samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH):

Tillsammans med KTH skapade vi en intensivutbildning för IT-utvecklare, Software Development Academy (SDA). Under 5 år erbjöd vi 9 utbildningsomgångar. Till en början var fokus på Java och därefter utvecklades den till att bli en backend-utbildning och senare en fullstack-utbildning.

 

Sophiahemmet Högskola:

Tillsammans med Sophiahemmet Högskola skapade vi en intensivutbildning med syftet att underlätta för nyanlända läkare och sjuksköterskor att få en legitimation och börja jobba i Sverige.

 

Scania Sverige:

Scania, tillsammans med Stockholms stad, var intresserade av att utbilda nya lastbilsmekaniker men hade svårt att hitta kandidater. Genom mångkulturella kanaler fyllde vi utbildningsplatserna och hjälpte också till med att anställa samt erbjuda mentorskap och svenskautbildning för kandidaterna.

 

Cabonline:

Cabonline var i stort behov av förare, men i ännu högre grad, entreprenörer som hade sina egna taxibolag och ville bli en del av Cabonline. Tillsammans skapade och drev vi ett program med syftet att utbilda kandidater i att både ta taxilicensen och lära sig företagande.

Ta del av våra Success Stories

Vi har samlat ett urval av intervjuer med några av våra kandidater och kunder. Vi kallar dem Success Stories.

FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna. Hittar du inte svaret du söker här, tveka inte att höra av dig till oss!

 

Vad händer om mitt företags IT-kompetensbehov är väldigt nischat?
Hur många personer kan mitt företag utbilda per kurs?
Är det möjligt att ansöka till en kurs nu?
Hur ser rekryteringsprocessen till kurserna ut?
Vad händer om jag måste hoppa av kursen?