Novares hållbarhetsprogram för ledare och styrelser

Andra program

Novares resa till Norrbotten med ledare för att studera hållbar omställning
Novare besöker LKAB gruva för att studera hållbarhet
Novare north innovation tour Kiruna
Novare besök i norrland för att studera hållbarhet
Novare ledarskapsprogram i Norrland
Novares ledarskapsprogram