+46 8 463 23 00

Kontakta Novare Pension Consulting

Blasieholmsgatan 4B
111 48 Stockholm

Reception:  076 002 4581
Växel:        08 463 2300


Andreas Lauritzen

Ledamot i ersättningsakademien från 2012. Tidigare var Andreas VD för Aon Hewitt i Norden efter att Aon förvärvade rådgivningsföretaget Strive Advisory som han var grundare och VD för. Innan dess arbetade Andreas med ersättningsfrågor globalt på Watson Wyatt bland annat som ansvarig för ersättningar till ledande befattningshavare med bas i Hong Kong och som rådgivare i Stockholm och globalt.
andreas.lauritzen@novare.se
+46 (0)706 76 67 75

Erik Jennefelt

Erik har tidigare varit partner i Novare Compensation och Strive Advisory för att sedan flytta med till det globala konsultbolaget Aon Hewitt där Erik arbetade i drygt 2 år. Erik startade sin karriär på L.E.K. Consulting i London som management konsult 2007 med inriktning på förvärv och sammanslagningar. Erik har en magisterexamen i internationell ekonomi och finans från Handelshögskolan i Stockholm. Erik har även en kandidatexamen från Lancaster Univeristy och University of Wisconsin-Madison.
erik.jennefelt@novare.se
+46 (0)733 34 44 12

Jonas Gyllenkrook – Extern konsult

Jonas bistår Novare Pension i specialfrågor som extern konsult. Jonas har varit försäkringsbranschen trogen under hela sitt yrkesliv och har ett stort och välutvecklat kontaktnät. Han har arbetat på olika försäkringsbolag och innehaft olika positioner, t.ex. tjänstepensionsspecialist, kund- och upphandlingsansvarig, säljare och förmedlare av såväl produkter som produktinformation, mm. Jonas har en välomvittnad förmåga att på ett enkelt sätt förklara hur branschen, pensionsavtal och enskildas pensionsval fungerar. Han anlitas därför ofta i olika utbildnings- och informationssammanhang och hans föreläsningar blir alltid mycket högt skattade.
jonas.gyllenkrook@novare.se
+46 (0)72 575 00 43


Vi som jobbar på Novare Pension Consulting

Erik Jennefelt

Novare Pension Consulting

VD och delägare

0733 34 44 12
erik.jennefelt@novare.se
LinkedIn

Jonas Gyllenkrook

Novare Pension Consulting

Extern konsult - bistår vid speciella frågeställningar

072 575 00 43
jonas.gyllenkrook@novare.se
LinkedIn