+46 8 463 23 00

Om oss

Erika Andersson, VD & delägare

Erika specialiserade sig på ersättningsområdet redan under studietiden och har sedan dess arbetat som konsult på Novare Executive Compensation, Aon Hewitt och nu senast McLagan i London. Hon har erfarenhet från en rad branscher däribland finansbranschen. Erika har både deltagit och drivit projekt inom executive pay, utformat incitamentsprogram samt genomfört effektivitetsanalyser av ersättningsystem.

Erika har en Magister i Företagsekonomi och Kandidat i Nationalekonomi från Stockholms universitet och University of Auckland.

Andreas Lauritzen, Seniorkonsult & delägare

Delägare i Novare Pay Consulting sedan januari 2016 och ledamot i ersättningsakademien från 2012. Tidigare var Andreas VD för Aon Hewitt i Norden efter att Aon förvärvade rådgivningsföretaget Strive Advisory som han var grundare och VD för. Innan dess arbetade Andreas med ersättningsfrågor globalt på Watson Wyatt bland annat som ansvarig för ersättningar till ledande befattningshavare med bas i Hong Kong och som rådgivare i Stockholm och globalt.

Erik Jennefelt, Seniorkonsult & delägare

Delägare i Novare Pay Consulting sedan januari 2016. Erik har tidigare arbetat och varit partner i Novare Compensation och Strive Advisory för att sedan flytta med till det globala konsultbolaget Aon Hewitt där Erik arbetade i drygt 2 år. Erik startade sin karriär efter studier på L.E.K. Consulting i London som management konsult 2007 med inriktning på förvärv och sammanslagningar. Erik har en magisterexamen i internationell ekonomi och finans från Handelshögskolan i Stockholm. Erik har även en kandidatexamen från Lancaster Univeristy och University of Wisconsin-Madison.

Varför vi är annorlunda

Vi har bred kunskap inom ersättningsområdet vilket ger oss ett holistiskt synsätt. Genom vårt tydliga och affärsinriktade fokus på ersättningsfrågan kan vi hjälpa företag att förstå omvärlden och varje företags unika situation

Vår ambition är att leverera högre kvalitet på produkter och tjänster genom att vara flexibla och engagerade i våra kunders frågeställningar samt att ständigt utveckla och förbättra det vi gör

Novaregruppen har ett av Sveriges mest framgångsrika nätverk vilket hjälper oss att vara nära marknaden och möjliggör att nå ut till många branscher och företag